V prostorách plumlovského zámku v těchto dnech probíhá výstava obrazů Zachycená skutečnost Petra Lichtenberga. Za přítomnosti autora byla zahájena již v sobotu 26. června slavnostní vernisáží. A nechyběl u toho ani Večerník.

 

Prolog výstavy zahájila v prostorách vysokého zámku klavírní melodie v podání Marie Jančíkové, která patří do kolektivu průvodců plumlovského zámku. Poté se o úvodní slovo postaral kastelán Pavel Zástěra. „Rád bych vás tady přivítal jménem města Plumlova, správy zámku, spolku pro plumlovský zámek a dalších organizací, které se podílejí na tom, aby byl náš zámek hezký a zajímavý. Vítám zde i autora výstavy Petra Lichtenberga,“ uvedl. Následovala další klavírní skladba a po ní představení autora.

Petr Lichtenberg je chrudimský malíř, který se malbě obrazů začal věnovat poměrně nedávno. Sám autor říká, že ho obrazy přitahovaly celý život. Malovat začal až v době, kdy měl zdravotní problémy, které ho donutily srovnat si spoustu věcí. Nemá tedy výtvarné vzdělání, neabsolvoval žádnou školu ani kurz, přesto si jeho tvorba již vysloužila několik ocenění. Nejvíce si sám autor cení úspěchu z mezinárodního veletrhu ARTFEST 2017, kdy v konkurenci přes 120 umělců získal Hlavní cenu vystavitelů. Jeho obrazy jsou na první pohled srozumitelné, odbornou veřejností označované jako realistické, v některých případech možná až fotorealistické. Snaží se o co nejvěrnější zachycení skutečnosti, hledá detaily na první pohled neviditelné. „Výsledky autorovy tvorby máte možnost vidět kolem sebe. Náš vztah k výstavě trval už delší dobu. Nicméně jsme se dohodli na otevření výstavy právě teď,“ doplnil Zástěra.

„Chtěl bych poděkovat za umožnění vystavovat. Ne vždycky se mi podaří vystavovat na zámku. Za to jsem proto velmi rád. Navíc výstava v sezóně a celé dva měsíce, to je pro mě opravdu čest,“ vyznal se malíř Petr Lichtenberg. „Malovat jsem začal na konci roku 2012 a vše, co tady vidíte, jsem se naučil sám. Nebyl jsem na žádném kurzu, jelikož si do toho nechci nechat kecat. Někdy se nad obrazy vztekám, ale jinak to prostě neumím,“ prozradil s úsměvem autor, který do Plumlova přijel společně se svojí ženou. „Jak už bylo zmíněno, snažím se to dělat tak, aby to bylo co nejvíce realistické. Všechno, co tu vidíte, jsou akryly na plátně. Většina obrazů je navíc lakovaná, proto občas bývají zaměňovány s olejomalbami,“ popsal svoji tvorbu Lichtenberg. 

Výstava Zachycená skutečnost je součástí 1. prohlídkového okruhu a potrvá na zámku Plumlov do konce měsíce srpna. Díla si navíc můžete přímo na místě zakoupit.