Možná to dodnes někomu vrtá hlavou... Podstatná část Konicka byla po mnichovské dohodě coby Sudety připojena k německé říši. Jak je to možné, když k hranicím je to odsud ještě opravdu pořádný kus? Odpověď nabízí stálá expozice, která byla v pondělí 16. srpna zpřístupněna veřejnosti v bývalé stodole rodinného domu v Brodku u Konice číslo popisné 252. Výstava soukromého muzea mapuje osudy brodeckého obyvatelstva a jeho poválečné historie. 

Úplně prvotní nápad na zřízení muzea vzešel od dcery majitele domu. „Právě ona na téma Sprachinsel Deutsch-Brodek, tedy německy mluvicího ostrůvku v Brodku a okolí, psala práci během svých vysokoškolských studií. Společně jsme pak dali dohromady informační panely, fotografie i spoustu dobových rekvizit jako třeba postele, kamna, skříně, kufry, šaty, svaté obrázky a spoustu dalších věcí. Některé jsme měli, jiné sehnali od lidí z okolí a další třeba nakoupili přes internet. Tak jsme sehnali i valchu, na níž se dřív pralo prádlo,“ prozradil Večerníku Vlastimil Slepánek, který působí jako učitel v nedalekém Horním Štěpánově.

Historie německého obyvatelstva na Konicku měla v minulosti dlouhé a pevné kořeny. „První němečtí kolonisté sem přišli v sedmnáctém století na popud opatů z kláštera Malé Hradisko, od té doby tu Němci nepřetržitě žili po mnoho generací. Při sčítání lidu před první světovou válkou se zjistilo, že 91 procent obyvatel zdejší oblasti hovoří německy. To byl hlavní důvod, proč byla tato oblast po roce 1938 začleněna do Sudet a připadla Německu. Souvislý vývoj trvající stovky let přerval až násilný odsun Němců po skončení druhé světové války,“ vysvětlil Slepánek.

Výstava obsahuje celou řadu dramatických příběhů obyčejných a zároveň pozoruhodných lidí, kteří v Brodku u Konice v minulosti žili. „Její hlavní koncept vychází z historie početné rodiny Ošlejškových, která byla příkladem smíšeného manželství. Po válce se tak její podstatná část musela přestěhovat do Německa a posléze část z ní skončila až v USA. Na cestu ze svého domova si mohli vzít pouze kufry vážící maximálně padesát kilogramů. Nic víc,“ přiblížil těžké chvíle našich předků Slepánek s tím, že návštěvníci se mohou seznámit také s příběhem zdejšího faráře, který uchovával kontakty se svými bývalými farníky i po odsunu a mnoho dalších poutavých lidských osudů.  

Na zahájení provozu muzea dorazilo v polovině srpna zhruba osm desítek lidí, chybět nemohl ani místní starosta. „Nevěděl jsem, jaký o to vše bude zájem, ale už se mi hlásí několik dalších výprav. Kdokoliv ze zájemců mě může kontaktovat na telefonním čísle 776 652 900. O prázdninách máme otevřeno nepřetržitě, od září to kvůli mému zaměstnání bude pouze odpoledne a o víkendech,“ vzkazuje Vlastimil Slepánek.

Které vesnice tvořily Sprachinsel Deutsch-Brodek?

* Brodek u Konice (Deutsch-Brodek)

* Dešná (Döschna) – dnes srostlá s Brodkem

* Labutice (Schwanenberg)

* Lhota u Konice (Öhlhütten)

* Runářov (Runarz)

* Skřípov (Wachtl)