Rodák z Lázní Bělohrad (*24. 12. 1891) působil v letech 1921 –1946 jako profesor češtiny a francouzštiny na prostějovské reálce.

Byl také nadšeným divadelním ochotníkem v divadelní jednotě Tyl. Ztvárnil zde řadu rolí a byl i dramaturgem spolku. Byl rovněž členem výboru olomouckého divadla v zastoupení města Prostějova, organizátorem divadelního dění v Prostějově a divadelním kritikem.

Byl vynikajícím mistrem slova. Recitoval, přednášel slavnostní projevy, měl přednášky ve spolcích a na veřejnosti o osobnostech národního, literárního a kulturního života města. Byl dlouholetým jednatelem Městského osvětového sboru.

Publikoval v odborném a regionálním tisku. Do katalogu výstavy Prostějov 1940 přispěl statí Kus divadelní historie Prostějova.

Vedl pravidelnou divadelní a filmovou rubriku v měsíčníku Kulturní zprávy vydávaném Městskou kulturní a osvětovou správou za redakce Josefa Glivického. Byl členem redakčního kruhu Kulturních zpráv. Recenzoval divadelní představení konaná v Národním domě.

Další příspěvky s kulturní tematikou publikoval v Hlasech z Hané a v Hlasu lidu (například k šedesátinám ředitele reálky a předsedy Městského osvětového sboru Jana Zachovala, o malíři Antonínu Kameníkovi, k 70. výročí založení Vlastimily, o literárním ruchu města a kraje). Patřil mezi pravidelné účastníky debat v salonu Škrobalových v domě v ulici Hanačka č. 2.

21. ledna 1938 byl pověřen funkcí referenta státní osvětové služby pro obvod Olomouckého kraje. Po roce 1945 byl pověřen funkcí zemského osvětového inspektora 1. dubna 1946 byl přidělen na ministerstvo školství a osvěty v Praze.

Dr. Jindřich Flégl zemřel 1. února 1957 v Praze.