Krátká, zhruba čtyřicetiminutová byla čtvrteční valná hromada OFS Prostějov. Zasedání ve smržickém kulturním domě neprovázely příliš emoce a ani nakonec žádná diskuse. Výkonný výbor toho ale stihl hodně probrat, hodně toho měl na srdci. Od hodnocení uplynulého podzimu přes rozpočet až po klasické trable s rozhodčími. Zdaleka nejvíce toho nakonec za večer nahovořil předseda Okresního fotbalového svazu Prostějov Milan Elfmark (na snímku).

* Velkým tématem valné hromady byli rozhodčí a taky spolupráce s okresními svazy Olomouc a Svitavy. Bude se nějak tato spolupráce prohlubovat, třeba o Kroměřížsko a další?

„Zatím moc nepředpokládáme, že by se měla spolupráce prohlubovat. Záleží to i na tom, že se všechny okresy kromě olomouckého potýkají s nedostatkem rozhodčích. Abychom dokázali obsadit soutěžemi, co organizujeme, chceme tuto spolupráci udržet.“

* Ve své řeči jste zmínil, že jako jisté pozitivum berete, že se z velké většiny podařilo podzimní utkání odehrát.

„Samozřejmě je dobře, že se nám to podařila většina zápasů odehrát. Je vidět, že organizaci soutěží, pokud se nechá na nejnižší úrovni, jsme schopni zvládnout odehrání utkání bez nějakých rad a zásahů z vyšších míst, zda máme mít taková nebo maková opatření. Návštěvnost na utkáních není bůhvíjaká. Myslím si, že i protiepidemická opatření se dají mnohem lépe a snáz zvládat než v ligových a profesionálních soutěžích. Když se to nechá na zdravém rozumu a úsudku, pak není problém.“

* Jsou zde nějaké indicie, že už některý klub nepřihlásí soutěž nebo zcela skončí?

„Tyto indicie jsou každým rokem, pokaždé je to jiné. Nepředbíhal bych. Uvidíme na základě toho, kdo se do soutěží přihlásí. Budeme v květnu oslovovat jednotlivé oddíly, jaké mají výhledy a v jakém počtu přihlásí svá družstva. Budeme se snažit vytvářet nějaké alternativní modely, aby mužstva sehrála trochu více utkání než třeba v letošním ročníku ve III. třídě ve skupině A.“

* Právě o změnách pro III. třídu se také hovořilo. Nastínil dvě možnosti: nástavbu a spojení skupin, která je vám bližší?

„Pokud bychom sloučili dvě skupiny do jedné třetí třídy, vznikaly by větší cestovní náklady. Jestliže pojedou Pavlovice někam ke Konici a obráceně, družstva z Konicka by měla jet jinam, byly by náklady opravdu velké. A naším cílem samozřejmě je, abychom finančně zatěžovali oddíly co nejméně. Proto bychom rádi zachovali skupinové rozdělení. Ale s tím, že potom, když se kluby umístí výše, by se hrála nástavba o umístění tak, aby týmy, které chtějí hrát fotbal, chtějí se zapojit do vyšších soutěží, odehrály zápasů více.“

* Když se před časem zapojoval pan Liška do chodu komise mládeže, hovořil o důležitosti dorostenecké soutěže na okresní úrovni. Jak vnímáte tuto otázku vy? Je reálné něco takového uskutečnit?

„Pan Liška v současnosti není členem komise mládeže. Jeho zapojení bylo okrajové. Nyní si to řeší komise mládeže sama. Samozřejmě bylo by dobře, kdybychom měli okresní soutěž dorostu. Nevidíme to ale reálně, protože dorostenců postupně ubývá. Proto je zde alternativa, ať se raději spojí kluby a jsou v krajském přeboru, než abychom něco organizovali a měli tam třeba čtyři družstva. Pokud se ale ukáže, že kluby budou schopny postavit v regionu dorostenecké týmy, tak můžeme zřídit soutěž okresní. Zatím to ale nevidím reálně.“

* Valná hromada proběhla bez diskuse, kromě předsedajícího a členů výkonného výboru nikdo ani nepromluvil. Překvapilo vás to?

„ Asi nepřekvapilo. Nedokážu odpovědět na to, proč tomu tak je. Možná si kluby myslí, že je to stejně k ničemu, když se na něco zeptají… (pokrčí rameny) Možná nemají důvod se na něco ptát. Asi podoba soutěží a vůbec snaha pro kluby něco dělat jsou pro ně akceptovatelné. Vidí třeba, že se výkonný výbor snaží spolupracovat s kluby. To je ale otázka spíš na představitele klubů. To máte ale stejné, jako když jsme před rokem organizovali volební valnou hromadu. A zájem zapojit se do chodu a dění okresního fotbalového svazu, jaký byl? Na post předsedy byl jeden kandidát. Na ostatní bylo deset kandidátů…“