Významného úspěchu na poli celostátního fotbalu dosáhl minulý týden František Jura (na snímku). Předseda 1.SK Prostějov se totiž stal místopředsedou výkonného výboru Ligové fotbalové asociace, a to coby zástupce druhé ligy. Může se tak nově spolupodílet na tom, kterým směrem se profesionální soutěže v České republice budou ubírat. A nejen to. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník pohovořil o tom, co jeho nová pozice znamená nejen pro něj, ale také pro prostějovský fotbal.

* Začněme gratulací ke zvolení. Co vás vůbec přivedlo na myšlenku kandidovat na místopředsedu LFA?

 „Předně děkuji za gratulaci. Tím prvním impulsem byla skutečnost, že Ústí nad Labem nezvládlo závěr soutěže druhé ligy a spadlo o soutěž níž. Tudíž bylo zřejmé, že její zástupce ve výkonném výboru LFA Petr Heidenreich nebude moci ve své funkci pokračovat. No a potom už začalo klasické předvolební přesvědčování kolegů, že já můžu být schopným reprezentantem této organizace. Původně byla ohlášena kandidatura tří funkcionářů. Nakonec jsme s kolegou Honzou Staňkem z Dukly Praha zůstali dva.“

* Jak moc si ceníte tohoto zvolení?

 „Cením si ho moc. Víte, pokaždé když někam kandidujete a vyhrajete, je to určité zadostiučinění. Ale není to jen tak. Musí za vámi být vidět určitá práce a musíte mít taky znalosti toho prostředí. Domnívám se, že za více jak dvacet let aktivní trenérské a funkcionářské práce mám fotbalu na úrovni této funkce co dát. Vnímám to také jako ocenění všech lidí, kteří pracují v našem klubu, protože právě náš klub 1.SK Prostějov budu reprezentovat.“

* Co budete v nové funkci prosazovat? A jak vůbec vnímáte své pravomoci a možnosti spolurozhodovat?

„Budu zcela určitě hájit zájmy klubů druhé ligy. Finanční rozdělení z prodeje marketingových není adekvátní a komfortní pro kluby druhé ligy, tady vidím prostor pro zásadní jednání. Určitě to bude jednání s výkonným výborem Fotbalové asociace České republiky, kde musíme pracovat na novém znění rámcové smlouvy mezi LFA a právě FAČR.“

* Co bude váš první krok?

 „Nejdříve se musím detailně seznámit s povinnostmi a také pravomocemi, které tato funkce přináší. Samozřejmě zásadní přehled mám, ale určitě dojde na přesnější vymezení kompetencí mezi jednotlivé členy výkonného výboru LFA.“

* Jak tuto funkci skloubíte s vedením města a taky fotbalu v Prostějově?

 „Myslím, že bez jakýchkoliv problémů. Zasedání ligového výboru LFA je zpravidla jednou měsíčně a tam nevidím žádný problém. Zcela určitě můžu vyloučit, že by výkon této funkce jakkoliv zasahoval do mých povinností vůči našemu městu. Ostatně já jsem opravdu zvyklý pracovat po větší část dne.“

* Čím byste chtěl být profesionálním soutěžím nejprospěšnější?

 „Přicházím ze druhé ligy a tu také budu v LFA reprezentovat. Zároveň ale vnímám, že český fotbal potřebuje změny už v přípravě dětí a mládeže. Když nebude existovat široká mládežnická základna, nebudeme mít v profesionálních ligách dostatek dobrých hráčů. V tomto směru jsem připraven být velmi výrazným hlasem. Fotbal v těchto věcech v posledních letech předbíhají jiné sporty, což je škoda. Je to sport, který mohou hrát doslova všichni, není to žádná zábava určená výhradně pro děti movitějších rodičů. Může hrát také roli prevence různých sociálně patologických jevů, potřebuje ale jasnou podporu. A o tu budu usilovat na všech úrovních, nejen v první a druhé lize. Čekají nás proto jednání s Národní sportovní agenturou, ale také s vedením Fotbalové asociace ČR, protože fotbal a jeho kvalita jsou naším společným zájmem. A právě bez FAČR není možné práci s mládeží zásadně změnit.“

* Jak se vaše nová role může dotknout klubu 1.SK Prostějov?

„Pro náš klub je to především prestižní záležitost. Žádné konkrétní výhody mu to samozřejmě nepřinese, ale podpoří to dobré jméno prostějovského fotbalu, za což jsem rád.“

* Jak vnímáte některé přísnější podmínky pro udílení druholigových licencí, například umělé osvětlení nebo vyhřívaný trávník?

 „Rozumím tomu jako jednomu z kroků na cestě ke kvalitě a atraktivitě českého fotbalu. V našem klubu bereme nastavené termíny jako realitu, na kterou musíme být připraveni. Na druhé straně je nezbytně nutné, aby v tomto odvedl svůj kus práce také stát, konkrétně Národní sportovní agentura. Investice do umělého osvětlení a vyhřívaných trávníků by měly být podporovány z grantů, protože kluby jsou dlouhodobě podfinancované. Máme problémy už s penězi na provoz, o investičních prostředcích ani nemluvě.“