Už tento čtvrtek 4. srpna se v sále Kulturního klubu Duha ve Školní ulici uskuteční druhé veřejné projednání dokumentu „Strategický plán Prostějov na roky 2022 až 2035“. Prostějovští radní a úředníci magistrátu zde budou diskutovat s občany o podobě našeho města pro příští roky. Jak Večerníku řekl primátor města František Jura (ANO 2011), vedení magistrátu bude pozorně vnímat všechny požadavky a připomínky občanů.

* Proč jste se rozhodli svolat již druhé veřejné projednání strategického plánu?

„První veřejné projednání, které proběhlo 28. dubna, bylo zaměřeno na veřejné představení analytické části, tedy shrnutí toho, jak město vnímají lidé, kteří v něm žijí a pracují a jak se město vyvíjí podle dostupných statistických dat a ukazatelů v jednotlivých oblastech rozvoje města. Zajímalo nás, jak to vidí veřejnost. Také jsme představili návrh strategické části, tedy jaká by měla být vize rozvoje města a strategické cíle. V tomto smyslu jsme prezentovali naši představu toho, jak by měl Prostějov vypadat v roce 2035 a jak toho chceme dosáhnout. Představili jsme i motto strategického plánu ‚Rozvíjíme Prostějov – zdravé srdce Hané‘.“

* Co považujete za největší přínos takových setkání?

„V jednotlivých fázích přípravy zejména strategií je nutné zjistit, jestli danou problematiku nevnímáme odtrženě od reality, proto je potřebné ptát se občanů průběžně na začátku, uprostřed a ve finále s nimi projednat i jednotlivá řešení. Největším přínosem je ale to, že občané mají čím dál větší možnost přímo ovlivnit budoucnost města. A to nejen prostřednictvím veřejných setkání, ale i formou participativního rozpočtu, kdy právě realizujeme projekty z úspěšného prvního ročníku, ale také prostřednictvím našich nových profilů na sociálních sítích Rozvíjíme Prostějov a informačního portálu rozvijime.prostejov.eu.“

* Jak zpětně hodnotíte první veřejné projednání? A co nejvíce hodnotného přineslo?

„Prezentace analýz na základě průzkumů a statistických dat je pro většinu lidí poměrně nezajímavá a těžko připomínkovatelná záležitost. Proto jsme vždy rádi, pokud lidé mohou veřejně prodiskutovat, co konkrétního je trápí v místě jejich bydliště. Jedná se například o rozbité chodníky, nebo nepříjemný hluk. To jsou všechno ale věci, které nějakým způsobem můžeme ovlivnit a zapracovat do strategického plánu. Chodník se dá spravit relativně rychle ve srovnání s dlouhodobě připravovanými regeneracemi, kdy obnovíme celé sídliště. Problematika hluku je náročnější, ale můžeme se místním pokusit co nejvíc zpříjemnit jejich okolí a například vysadit maximum zeleně.“

* Veřejnost seznámíte s dokumentem ve čtyřech oblastech. Můžete prozradit, co prezentace obsahuje?

„V první části veřejného projednání, která začíná již ve čtrnáct hodin, podrobně představíme veškeré výstupy dokumentu, tedy analytickou část, strategickou a takzvanou implementační, kde již představíme skupiny opatření pro naplňování jednotlivých cílů, ale hlavně konkrétní projekty. Strategický plán členíme do třech pilířů udržitelného rozvoje, které by měly být vyvážené. Nicméně pro lepší přehlednost jsme se rozhodli rozdělit hospodářský pilíř ještě na oblast mobility a lokální ekonomiky, další dva pilíře se věnují společnosti a životnímu prostředí. Od šestnácti hodin poté bude následovat diskuse.“

* V čem jsou nejzásadnější změny oproti současnosti?

„Velkou změnou je proces přípravy a výsledná podoba strategického plánu. Celou metodiku stejně jako výsledný dokument jsme si připravovali sami bez pomoci externí firmy tak, aby strategie byla kompletně šitá na míru našemu městu. Vytvořili jsme transparentní systém, ve kterém si může veřejnost dohledat, proč by město mělo právě ten či onen projekt realizovat a jaký to bude mít pro rozvoj města přínos. Zajímavá je i vizuální podoba strategického plánu, obsahuje sice velké množství informací, ale prezentuje je atraktivní grafikou. Vlastní zjištění nejsou nijak zásadně překvapivá, stejně tak navrhované cíle a opatření, samozřejmě reagujeme na aktuální trendy, které se týkají například udržitelné mobility a adaptace na klimatickou změnu.“

* Co očekáváte od čtvrteční diskuse?

 „Chceme vytvořit strategii rozvoje města pro lidi. Jinak než bez občanů města a jejich aktivního přístupu to nedokážeme. Děláme pro to maximum, lidé mají o rozvoj města zájem, to potvrdil i rozsáhlý tříměsíční průzkum v loňském roce. My jim jdeme naopak co nejvíc vstříc zmiňovaným participačními a propagačními aktivitami. Věříme, že se to vyplácí a veřejnost to ocení i v budoucnosti. Prosím přijďte a řekněte nám, jak chcete, aby město Prostějov vypadalo v roce 2035: Společně rozvíjíme Prostějov – zdravé srdce Hané.“

 

31 strategicky