Česká republika v létě zažívá největší požár v novodobé historii. Hasiči z celé země odvedli neuvěřitelnou práci v boji s ohněm v Českém Švýcarsku a jsou připraveni pomáhat i na dalších místech. Město Prostějov v posledních letech hodně podporuje dobrovolné hasiče a spolupracuje i s profesionálním sborem. Večerník proto zajímalo, jaký názor na hasiče má prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).

* Co se vám vybaví, když se řekne „dobrovolní hasiči“?

„Především moje mládí. Strávil jsem ve Sboru dobrovolných hasičů v Hrubčicích, kde jsem vyrůstal, zhruba deset let. Vstoupil jsem k nim ještě před vojnou a vydržel ve sboru až do svého odstěhování z obce. Docela dost jsme cvičili a účastnili jsme se mnoha závodů, ve kterých jsme měřili své síly a schopnosti s kolegy z jiných obcí. Proto moc dobře vím, jaká je to dřina, a mám úctu ke každému, kdo se tomu věnuje. Jinak jsou samozřejmě hasiči na řadě míst důležitými hybateli místního dění. Prostějov je velké město, ale například v malých obcích už těch nadšenců ochotných něco organizovat a pomáhat místní komunitě příliš mnoho není. A mezi těmi nejlepšími jsou zpravidla hasiči, sokoli a fotbalisti. Vše navíc dělají ve svém volném čase. Mohli by se věnovat svým rodinám nebo koníčkům a oni místo toho dřou a jsou připraveni kdykoliv pomoci druhým.“

* Jak se k dobrovolným hasičům staví město Prostějov?

„V posledních letech určitě velmi vstřícně. Například ve Vrahovicích jsme přispěli na zbrojnici a na hasičské auto. V Domamyslicích jsme podpořili klubovnu pro mladé hasiče. A připravujeme také rekonstrukce zbrojnic v Žešově a Krasicích. Na tyto účely šlo opravdu hodně peněz a další hodláme investovat v nadcházejícím období. Chceme, aby měli dobrovolní hasiči důstojné podmínky pro svou přípravu, aby mohli nabírat nové mladé členy a nic důležitého jim nechybělo.“

* Jak se díváte na práci profesionálních hasičů, kterým přibývá práce v souvislosti s požáry vyvolanými suchem?

„Jsem v dlouhodobém pravidelném kontaktu se všemi řediteli složek integrovaného záchranného systému. Scházíme se každý měsíc, vzájemně se informujeme o všem důležitém a vycházíme si vstříc. Proto mám o jejich velmi nároční práci poměrně detailní zprávy. Záběry z posledních týdnů z velkého požáru v Českém Švýcarsku byly opravdu děsivé. Vím, že na pomoc spěchali i hasiči z našeho regionu. Na místě zasahovalo přes sto profesionálních hasičů z Olomouckého kraje a kolem padesáti dobrovolných. Do Čech odjely například jednotky z Olšan a z Brodku u Prostějova, já osobně jsem vydal povolení s nasazením našich hasičů z Vrahovic, pokud by je jejich kolegové na místě potřebovali, což se nakonec nestalo. Všichni, profesionálové i dobrovolní hasiči, jsou pro mě novodobí hrdinové.“

* Jak vidíte budoucnost profesionálního hasičského sboru v Prostějově?

„Město dlouhodobě podporuje myšlenku výstavby nového sídla v lokalitě za Brněnsku ulicí. Měníme kvůli tomu územní plán, jsme připraveni pomoci s pozemky. Přispěli jsme i na příslušnou dokumentaci. A v neposlední řadě usilujeme o napojení této lokality na dálnici ve směru na Olomouc, aby měli hasiči volnou cestu při výjezdech do celého regionu.“