Prostějovský magistrát završil další fázi příprav na rekonstrukce jižní části centra města. V těchto dnech radnice publikovala vizualizace možné podoby Společenského domu, který je klíčovou budovou daného území. V této souvislosti Večerník požádali o vyjádření primátora Františka Juru.

* Město získalo opětovné právo nakládat s nemovitostmi už před několika lety. Co se během té doby dělo?

„Máte pravdu, soud pravomocně rozhodl na začátku roku 2019, poté ještě probíhalo dovolání investora. Město tak bylo postaveno před rozhodnutí, jak s prostorem dále naložit. V první fázi jsme nechali vypracovat příslušné studie a dali prostor k vyjádření také veřejnosti. Další osud celé lokality hodně poznamenaly dva roky covidu, kdy samospráva primárně řešila jiné záležitosti. Už tehdy by vyšla pouhá oprava budovy bez nějakých zásadnějších změn na dvě stě milionů korun. Vzápětí ovšem začaly dramaticky stoupat ceny stavebních prací. Odhady se tak velmi brzy dostaly až na tři sta padesát milionů korun. Pořád přitom hovoříme pouze o opravě. Proto jsme si dali chvíli pauzu a čekali, jak se situace vyvine. Nyní se otevřela šance získat až sto šedesát milionů korun z Národního fondu obnovy. To nás vede k rozhodnutí pustit se do totální přestavby budovy na multifunkční centrum.“

* Znamená to, že spor se společností Manthellan, původním partnerem, skončil?

„Ještě stále probíhá soudem nařízená mediace. Ta má řešit náklady společnosti Manthelan, které jí vznikly v souvislosti s uvedeným záměrem. Požadavky nám mají být poslány do konce října. Potom musí zastupitelstvo rozhodnout, zda tento návrh bude akceptovat, nebo bude trvat na tom, že soud prohlásil všechny smlouvy od počátku za neplatné. Potom o požadavcích Manthelanu bude rozhodovat soud.“

* K čemu bude centrum nově sloužit?

„Počítáme samozřejmě se zachováním původní funkce domu, který sloužil k pořádání kulturních a společenských akcí. Spousta našich občanů do něj chodila například do tanečních nebo na plesy. K tomu ale chceme přidat obchodní pasáž, kavárnu, a dokonce i bydlení. Dům by tak dostal zcela nový impuls a s ním i celé centrum města. Využili bychom přitom stávající objekt a doplnili jej o nové prvky. Rozhodnutí současného vedení města je jednoznačné, a to tento objekt vybudovat.“

* A jak bude vypadat?

„Návrh předpokládá zachování velkého sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí s velkým počtem návštěvníků. Celou budovu čeká zateplení a primární vytápění pomocí tepelných čerpadel. Přízemí bude přeorientováno, aby v něm mohla vzniknout průchozí pasáž od ulic Uprkova/Křížkovského do Komenského ulice. Jelikož na protější straně Komenského ulice předpokládáme vybudování parkovacího domu, bude možné jednou oba objekty propojit zastřešenou lávkou vedoucí nad komunikací. V pasáži zvažujeme mimo jiné zřízení restaurace nebo kavárny. V úrovni patra počítáme se skleněným pláštěm s dekorativním potiskem historické veduty města podpořeným scénickým podsvícením fasády a s doplňkovým užitím ekologických zelených fasád a zelených střech.“

* Má město na podobnou investici finanční prostředky?

„Jak jsem už řekl, zvyšující se ceny stavebních prací nás ještě nedávno od spuštění projektu odrazovaly. Ovšem možnost získat velkou dotaci od státu nastalou situaci mění, protože taková příležitost se nemusí opakovat. Město dlouhodobě hospodaří s přebytkem, na účtech máme řádově stovky milionů korun. Prozatím nemáme ani žádný úvěr. Proto jsem přesvědčen, že kombinací využití peněz od státu, našich vlastních prostředků a případného úvěru bychom financování zvládli. Samozřejmě bychom museli zvažovat i potřebu dalších financí například na jiné důležité projekty. Dříve nebo později bude nutné nahradit stávající lázně v centru města, investice potřebují další naše sportoviště a zcela jistě budeme pokračovat také v revitalizaci sídlišť a dalších záměrech.“

* Jak hodnotíte investice v aktuálním volebním období?

„Byli jsme jednoznačně úspěšní. Do nejrůznějších projektů jsme investovali zhruba miliardu korun a v našich ulicích je to jasně vidět. Zlepšil se život na několika sídlištích, opravili jsme mateřské a základní školy, ve spolupráci s Olomouckým krajem vznikl severní obchvat města a opravily se páteřní komunikace. V příštím volebním období bychom chtěli ještě více podpořit sociální projekty. Přibývá nám seniorů, ve městě žije hodně lidí s handicapem nebo vážnou nemocí. Primárně je péče o tyto občany v rukou kraje, ale my nechceme stát stranou, jsou to naši lidé. Proto jsme připraveni pomoci například se stavbou nových kapacit domova pro seniory nebo pokračovat ve výborné spolupráci se zdejší Charitou, které jsme přispěli na automobil pro pečovatelskou službu a pomohli jí uhradit další náklady v době covidu. Prostějov je městem pro všechny generace a platí to i o lidech, kteří vlivem věku, postižení nebo nemoci potřebují naši pomoc.“