Místopředseda Mensy ČR a od roku 2015 ředitel spolku Svět vzdělání prosadil v Prostějově výstavbu Technologického klubu, který bude právě dnes slavnostně otevřen. Do realizace celého projektu nasadil během uplynulých sedmi let mnoho úsilí i finančních prostředků. Jeho nápad podpořilo významnou dotací i statutární město Prostějov. Technologický klub bude mít za úkol vzdělávat školní děti i studenty v oboru moderních technologií. Nejen o tomto projektu pak v exkluzivním rozhovoru pro Večerník pohovořil Tomáš Blumenstein, který se v blížících se komunálních volbách bude ucházet o další mandát prostějovského zastupitele v řadě. Kandiduje ze druhého místa kandidátní listiny ODS spolu s nezávislými osobnostmi města Prostějova.

* Dnes, tj. v pondělí 19. září, bude otevřen Technologický klub Prostějov, na jehož vzniku jste se právě vy nejvíce podílel. Jaké z této premiéry máte pocity?

„No to víte, aktuálně to hodně prožívám. (úsměv) Vložil jsem do toho spoustu úsilí i prostředků a přidalo se ke mně mnoho lidí, kteří na klubu spolupracují. A dnes je to takové vyvrcholení naší několikaleté snahy. Takže velká radost, euforie a naděje, že ovlivníme budoucnost mnoha prostějovských dětí, snad i firem. Ostatně je to poměrně ojedinělý klub i v rámci celé republiky.“

* Kdy se vůbec u vás zrodil nápad vybudovat toto nové zařízení, v němž se děti a studenti budou moci věnovat moderním technologiím?

„Od roku 2015 se snažím pořádat akce, které podporují studenty z celé republiky ve vzdělání v přírodních a technických vědách. A protože jsem prostějovský patriot, tak jsem také začal přemýšlet o tom, jak udělat trvalou základnu pro prostějovské technicky zaměřené studenty a děti. Inspirací mi rovněž byla klubovna Skautů i IRIS ochránců životního prostředí.“

* Jak těžká cesta byla k realizaci vzniku Technologického klubu? Cítil jste při svých plánech podporu města?

„Ten nápad jsem prostějovským radním poprvé představil na počátku roku 2019. Příjemně mě překvapily pozitivní reakce, dokonce první varianta od pana primátora byla, že klub vybuduje a bude provozovat přímo město. Předal jsem jim základ projektové dokumentace a všechny myšlenky, ale přes půl roku se to na magistrátu nikam neposunulo, takže jsme se vrátili k variantě, že klub postaví Svět vzdělání. Podpora zastupitelstva byla velká a velmi si té důvěry vážíme. Dostali jsme zdarma pozemek, dotaci 1,5 milionu korun na přeložky sítí a 2,5 milionu korun na zahájení výstavby. No a potom jsme rok vyřizovali přeložku středotlakého plynovodu a další rok trvala vlastní stavba klubu. Dostali jsme se do období, kdy byl velký problém sehnat stavební materiál i řemeslníky, takže jsme rádi, že máme hotovo, i když s mnohem většími úvěry, než jsme plánovali.“

* Značná část lidí ale tvrdí, že děti by se měly vést spíše k poznání přírody či ke sportování. Vy jste ale zřejmě jiného názoru, že?

„Ale vůbec ne. Sport patří ke zdravému životu a přírodu mám moc rád. Ale to neznamená, že se nebudeme technicky vzdělávat a že každému dítěti, které bude mít o toto zaměření zájem, nemáme nabídnout různé technologie budoucnosti.“

* Bude mít Technologický klub dostatek odborného personálu, který se dětem bude věnovat?

„Zatím se nám daří, oslovili jsme mnoho expertů z různých firem, které baví trávit odpoledne s dětmi a studenty. Jsou pro nás tím nejdůležitějším odborným i obsahovým základem klubu.“

* Jaký zájem ze strany dětí a mládeže už dnes registrujete?

„Kroužky máme otevřené od září 2019, doteď v pronajaté místnosti v DDM na Vápenici, a zájem dětí stále roste. K dnešnímu dni máme přes 60 přihlášek a stále je možnost se na webu www.tklub.cz do kroužků registrovat. Těšíme se ale i na týmové studentské projekty, na odborné večery, přednášky pro veřejnost, příměstské tábory, víkendovky pro děti, hraní deskových her v klubovně nebo i akce pro třídní kolektivy. Zkrátka vlastní prostory s vlastním režimem nám umožní daleko větší rozsah aktivit.“

* Vy sám opět kandidujete v komunálních volbách ze druhého místa kandidátní listiny ODS spolu s nezávislými osobnostmi města Prostějova. S jakými ambicemi vstupujete do těchto voleb?

„Jako do každých voleb – chceme je vyhrát. Máme na kandidátní listině 35 osobností, které pro město již dokázaly mnohé udělat, a Milada Sokolová by byla vynikající primátorka. Stejně tak máme dobře sestavený program, ale to už musí zhodnotit voliči.“

* Je vaší politickou prioritou pomoc při vzdělávání dětí a mládeže?

„Vzdělávání je pro mě důležité, což se promítá jak do toho Technologického klubu, tak do dalších aktivit Světa vzdělání – speciální třídy s rozšířenou výukou angličtiny, logiky, programování a matematiky na základních školách a vzdělávání pedagogů. Osobně též podporuji myšlenku zřízení pobočky vysoké školy technického zaměření v Prostějově. A chtěl bych, aby se prostějovské školy více zaměřily na moderní didaktiku a přípravu dětí pro život. Vždyť schopnost týmové práce, analýzy informací, kritického a logického myšlení a vlastní zodpovědnosti za projekt jsou důležitější než se naučit nazpaměť vyjmenovat všechny láčkovce. V politice se ale více zaměřuji na dobré hospodaření města, k čemuž jsem teď měl příležitost jako předseda finančního výboru, a na prosazování logických a funkčních řešení pro občany města a na poctivé budování infrastruktury dopravní, datové, ale třeba i sportovní a kulturní.“

* Co podle vás v Prostějově nejvíce chybí?

„Máme dobře vystavěnou průmyslovou zónu, kterou je potřeba dále rozšiřovat. Chybí nám připravené pozemky pro výstavbu rodinných domů. Chceme rozšířit parkovací kapacity v centru i na sídlištích, pokračovat v budování obchvatu města. Chceme přilákat již výše zmíněnou pobočku technické vysoké školy, samozřejmě rekonstruovat kulturní dům a také zahájit výstavbu nového bazénu. Z technologických záležitostí je to potom rozšiřování ploch fotovoltaických elektráren na městských objektech, další kogenerační jednotky v systému tepelného hospodářství, abychom snížili závislost na vnějších energiích, a v neposlední řadě webový portál občana, který by poskytoval komplexní digitální služby od objednávání na úřad až po kalendář kulturních akcí či objednávkový systém na sportoviště.“