„ Rok se sešel s rokem a k diktafonu jsme si téměř přesně po dvanácti měsících pozvali současného primátora Statutárního města Prostějov, který je ve funkci již druhé volební období. V září 2022 totiž zcela drtivým způsobem ovládl se svým hnutím ANO 2011 komunální volby, načež po čtvrt roce od triumfu přišel František Jura se jednak ohlédnout za uplynulým rokem, ale také se vyjádřit k blízkým i dlouhodobým plánům či aktuální atmosféře ve společnosti, kterou momentálně rozdělují prezidentské volby. Sám primátor má za sebou mimořádně úspěšný rok. Jak bylo zmíněno, jím vedená kandidátka dosáhla výrazného úspěchu ve volbách, a tak o tom, kdo povede město další čtyři roky, nebylo vůbec sporu. Jura ukázal, že je mezi lidmi mimořádně populárním lídrem, jehož přímočarý styl práce občanům města vyhovuje.  

 

* Jaký byl rok 2022 očima primátora? A které byly ty nejdůležitější momenty v městské samosprávě?

„Především to byl rok, kdy se mohl celý Prostějov znovu nadechnout. Po dvou letech opatření proti šíření pandemie, kterým jsme ještě na konci roku 2021 museli přizpůsobovat naše kulturní a další akce, jsme loňský rok prožili bez restrikcí. Bylo to velmi důležité. Spousta lidí, k nimž patří například naši senioři, strávila během dvou let spoustu času o samotě. Buď kvůli povinné izolaci, nebo třeba jen proto, že se nemohly konat jejich oblíbené akce. To už naštěstí loni neplatilo. Město na to zareagovalo uspořádáním skutečně krásného Prostějovského kulturního léta, které přitáhlo na náměstí T. G. Masaryka tisíce lidí. Vyvedla se také Prostějovská zima včetně ledové plochy před budovou muzea a za mimořádně vydařený považuji také silvestrovský ohňostroj. Radnice si za rozhodnutí nabídnout lidem tyto akce vyslechla i kritiku, ale pozitivní ohlasy jednoznačně převažovaly. Rozhodli jsme se správně. Musím poděkovat také pořadatelům dalších akcí, protože zdaleka ne vše v Prostějově organizuje samospráva nebo jí zřizované organizace. Na opětovném rozmachu kulturního a společenského života jsme se podíleli společně. A já jsem za to rád.“

* Na které investiční akce z minulého letopočtu jste nejvíce hrdý?

„Určitě to byly páteřní komunikace, které jsme opravovali ve spolupráci s krajem. Mám na mysli Vrahovickou a Wolkerovu ulici, tu jsme společnými silami rekonstruovali podobně jako již v minulých letech Plumlovskou ulici. Vozovka byla, zjednodušeně řečeno, věcí kraje a chodníky, přechody, zeleň, osvětlení a mobiliář jsme si vzali na starost my. Bylo to dopravně náročné, ale všechno jsme zvládli. Hodně energie a samozřejmě především financí jsme investovali do obnovy pivovarského rybníčku ve Vrahovicích. Vznikl tak moc krásný kout Prostějova, který bude sloužit především k relaxaci a odpočinku místních obyvatel. Je to příklad naší snahy nevydávat všechny prostředky jen na projekty v centru Prostějova, ale snažit se investovat také do dalších částí našeho města. Velkou pozornost jsme věnovali také prostějovskému hřbitovu, který to už opravdu potřeboval. Má tak za sebou rekonstrukci brány a zvonice, investovali jsme do parkovacích ploch. V budoucnu chceme navázat rozšířením hřbitova, protože o místa je velký zájem. Občané chtějí pro své zesnulé důstojné místo a považuji za povinnost radnice snažit se jim vyjít vstříc.

Loni jsme také pokračovali v průběžné revitalizaci sídlišť, konkrétně Sídliště Svornosti, kde budou práce probíhat i letos. Na našich sídlištích bydlí velké množství lidí, kteří si zaslouží důstojná a přiměřeně vybavená veřejná prostranství.“

* Dělá vám některé prostějovské téma starosti?

„V tomto volebním období nás čeká několik strategických rozhodnutí. Mám na mysli například odpadové hospodářství. Blíží se konec možnosti ukládání komunálního odpadu na skládky, což zásadně změní situaci v celém odvětví. Chceme, aby likvidace odpadů co nejméně zatěžovala rozpočet města i občany, kteří za odvoz platí. Dále už tři čtvrtě roku vyjednáváme o návratu vodárenské infrastruktury do rukou města. Je to velmi složité téma a my rozhodně nechceme udělat žádnou chybu. Pokud jde o investice, chceme rozhodnout o výstavbě nového bazénu a o Společenském domu Budeme u nich hledat co nejširší shodu v zastupitelstvu, a proto chci o těchto věcech jednat se všemi kluby. Investiční i provozní náklady těchto dvou akcí budou vysoké a budou samozřejmě zasahovat i do příštích volebních období. S ´Kaskem´ souvisí téma celého jižního centra města a jeho budoucnosti. Nechci zapomenout ani na bývalá jezdecká kasárna, kde pokračujeme v postupných krocích. Věřím, že směřujeme k vybudování krásného místa pro bydlení i trávení volného času. V tomto případě budeme určitě hledat partnery, kteří by například bydlení řešili ve vlastní režii. Ale vše je prozatím otevřené a uvidíme, jak rychle se nám podaří celou věc posunout dopředu.“