Střední odborná škola podnikání a obchodu působí v Prostějově již od roku 1994, od roku 2009 pak funguje v Rejskově ulici. Posláním je podle ředitele Marka Moudrého (na snímku) poskytnout kvalitní všeobecné a odborné vzdělání, rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet i svobodně se rozhodovat.

„Motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, k aktivnímu zapojení na trhu práce a do společenského života. Přejeme si, aby škola byla bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry a respektu bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké škály poznatků a profesních dovedností, ale bude také vytvářet předpoklady pro plnohodnotné začlenění našich absolventů do života ve společnosti,“ říká v následujícím interview ředitel SOŠPO Prostějov Marek Moudrý.

* Platí stále, že největší zájem je u vás o sportovní management, nebo se situace postupem času mění?
„Sportovní management dlouhodobě patří mezi dva vzdělávací programy, o které je u žáků základních škol největší zájem. Poprvé jsme jej zařadili do vzdělávací nabídky ve školním roce 2013/2014. Byli jsme tehdy první a jedinou školou v Olomouckém kraji, která spojila odborné ekonomické vzdělávání se sportem. Poslední dva roky jsou v zájmu uchazečů nejoblíbenější právě sportovní management a také mezinárodní obchod.“

* Když bychom u sportovního managementu zůstali, máte aktuálně na škole některého ze studentů s potenciálem to ve sportovní rovině dotáhnout daleko?

„Studuje u nás například dvojnásobný mistr světa v cyklistice Radovan Štec, aktuálně člen Dukly a Israel Premier Tech Academy. Máme u nás talentované mladé tenisty, jako jsou například Magdaléna Smékalová, Jan Kumstát nebo Maxim Mrva. Florbal ve Švýcarsku rozvíjí Marek Jurkulák, vodní pólo na Slovensku Filip Dittmer. Ve druhém ročníku studuje talentovaná Vanessa Burdová, která má za sebou mnoho úspěchů v tanečních disciplínách, mimo jiné je světová juniorská mistryně. Zastoupení u nás mají téměř všechny sporty. Osobně mám radost z každého úspěchu našich studentů.“

* Které novinky připravila škola pro případné budoucí studenty?

„Neustále na sobě pracujeme. Sledujeme moderní trendy ve vzdělávání a snažíme se držet krok s rychle se rozvíjejícími oblastmi marketingu a podnikání. Mimo intenzivnější zapojení moderních výukových metod v návaznosti na digitalizaci ve vzdělávání jsme také ve čtvrtém ročníku začali vyučovat Business English. Propojujeme tak odborné znalosti ze světa podnikání s přípravou ke složení mezinárodního certifikátu z anglického jazyka. I nadále budeme zapojovat odborníky do výuky. Těší mě, že pokračuje velmi dobrá spolupráce s Inovačním centrem Olomouckého kraje. Aktivit je hodně a jsem moc rád, že naši studenti mají možnost obohatit své znalosti také mimo tradiční výuku.“

* Velký zájem o studium na vaší škole mají i žáci mimo region. Zájem jistě těší, ale je na druhou stranu v Prostějově dostatečná ubytovací kapacita pro tyto studenty?

„Ano, na naši školu se hlásí stále více žáků mimo prostějovský region. Studují u nás například z Pardubického nebo Jihomoravského kraje. To nás samozřejmě těší. Neprovozujeme internát, takže naši žáci jsou odkázáni na kapacitu domova mládeže Švehlovy střední školy polytechnické. A ubytovací kapacita v Prostějově je bohužel omezená. Pokud by byla možnost rozšířit ubytování, určitě by to pomohlo školám, které mají nadregionální dosah.“

* Doba se také stále více digitalizuje a inovuje. Měla tato skutečnost dopad i na vaše vzdělávání, které jste tomu uzpůsobili?

„Ano, digitalizace ve vzdělávání má velký dopad na výuku. Vše se v současnosti rozvíjí a posunuje kupředu velmi rychle. Proto se snažíme reagovat na digitalizaci ve vzdělávání například pořizováním dotykových panelů do tříd. Do výuky implementujeme digitální prvky. Studenti při vzdělávání využívají vzdělávací webový portál, s učiteli komunikují prostřednictvím například MS Teams. Osobní kontakt však nikdy digitalizace nenahradí. Takže ano, držíme krok s moderní dobou, ale ne na úkor osobního vztahu mezi pedagogem a žákem.“

* Drtivá většina absolventů také najde své uplatnění na trhu práce. Co je podle vás základem pro tento úspěch?

„Možnosti uplatnění absolventů jsou velké. Díky sepětí praxe s teorií se snažíme našim absolventům poskytnout co nejlepší předpoklady k uplatnění na trhu práce. A jsem moc rád, že naši absolventi nejenže úspěšně pokračují ve studiu na školách vyššího typu, ale také nacházejí uplatnění v oblastech, pro které je připravujeme.“

 

Speciální příloha BURZA PRÁCE a VZDĚLÁNÍ je součástí  tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 18. září