Jako první náměstkyně primátora je zodpovědná za kulturní dění v Prostějově. Logicky tak zodpovídala i za 41. Hanácké slavnosti v Prostějově, přestože jejich organizaci měl na svých bedrech Kulturní klub Duha. Milada Sokolová v neděli večer doslova zářila, překypovala nadšením a s Večerníkem se podělila o své dojmy z právě ukončených hodů. Kromě kulturního programu ji zaujala také skladba stánkařů, kterou si pochvalovali i sami návštěvníci. A když do toho všeho promluvilo i nádherné počasí během celého víkendu, nebylo co řešit...

 

 

* Paní první náměstkyně, jak byste celkově zhodnotila úroveň letošních Hanáckých slavností? „Osobně se domnívám, že program Prostějovských hanáckých slavností byl naprosto skvělý, doslova nabitý. Je to znát z velké návštěvnosti i sobotního programu, z čehož mám skutečně velikou radost. Je velmi důležité, abychom si v dnešní nelehké době našli čas na kulturu, setkávání se s přáteli a skleničku něčeho dobrého.“

* Co vás osobně z programu hodů nejvíce zaujalo? A co se naopak podle vás nejvíce líbilo návštěvníkům?

„Samozřejmě se vždy těším ze setkání Hanáků a krojovaných souborů. Bez nich by naše slavnosti nebyly ničím... Přátelé, kteří zhlédli celý letošní program, mi říkali, že se nejvíce bavili při koncertě sboru Proměny. To mě potěšilo, protože šlo o ‚mé‘ Proměny, tedy děvčata, se kterými jsem před deseti lety začínala zpívat a které z důvodu nedostatku času na čas opustila. Byly úžasné a poprockový repertoár jim na hlavním pódiu nesmírně slušel. Skvělá ovšem určitě byla i Tonya Graves a řada dalších vystoupení.“

* Byla letošní skladba stánkařů a kvalita jimi nabízeného zboží podle vašeho gusta?

„Bezpochyby! Vždy se snažíme, aby nabídka byla pestrá a aby si každý našel to své. Snažíme se uspokojit i tradiční výrobce, stejně jako prodejce regionálních potravin či místní živnostníky. A podle předběžných ohlasů si stánkaře letos na náměstí pochvalovali i návštěvníci prostějovských hodů.“

 

* A co občerstvení, na čem jste si pochutnala u některého ze stánků vy osobně?

„Já jsem letos neodolala červenému burčáku a samozřejmě bramborovým spirálkám. Na těch skutečně ‚ujíždím‘ a vyhledávám je na jakýchkoliv akcích.“

* Jste spokojena s návštěvností letošních Hanáckých slavností? A jak vyšlo počasí?

„Při všech akcích, které coby Kulturní klub Duha pořádáme, se modlím k Pánu Bohu, aby vyšlo počasí. Letos se to nepovedlo pouze u divadla v Kolářových sadech, ale náhradní termín již báječně vyšel! Hanácké slavnosti tedy nejsou výjimkou, počasí letos vyšlo na jedničku. Kulturní program byl nabitý, plný návštěvníků a já pevně věřím, že i prodejci byli s návštěvností spokojeni.“

* Vrcholem hodů v Prostějově bylo vystoupení zpěvačky Anny K. Bylo těžké přilákat ji do Prostějova a co říkáte na její koncert?

„Děvčata z Duhy, která mají program na starost, jsou zběhlá a mají velké zkušenosti. Nepochybovala jsem, že po skvělém Prostějovském kulturním létu bude i program na Hody zcela na jedničku. A podařilo se! Jsem také nesmírně ráda, že se podařilo k vystoupení získat tak skvělou zpěvačku, kterou Anna K. bezesporu je. Vážím si jí jako umělkyně i jako člověka. Její koncert byl nádherný a byla to ta nejlepší tečka za letošními Hanáckými slavnostmi v Prostějově.“