Nedávnou oslavu svátku seniorů měla v Prostějově na starost náměstkyně primátora Marcela Župková, která byla garantem akce ve Společenském domě, o níž Večerník referoval v minulém vydání. Tentokrát k tomu s týdenním odstupem přidáváme i avizovaný bezprostřední rozhovor, který byl poskytnut exkluzivně právě naší redakci.

 

* Jak jste spokojena se zastoupením vystavovatelů?

„Musím říct, že velmi. Své místo si zde našly jak sociální služby, tak výrobci pomůcek, ale i zdravotní pojišťovna, Charita, Centrum sociálních služeb, Včelka, Pomocná ruka a řada dalších. O všechny byl velký zájem. Lidé totiž mnohdy netuší, co vše existuje, popřípadě kde se co dá pořídit. Osobně jsem byla nadšená z pana Vykopala, který prezentoval výrobky firmy Pomůckov, mimo jiné nejrůznější sedačky do vany a podobně.“

* Byla k vidění či zaslechnutí nějaká novinka?

„Ano, několik. Zmínit musím stánek prostějovské knihovny, který pro seniory dělá všeobecně spoustu akcí a byl doslova v obležení. Velký zájem vzbudila i prezentace participativního rozpočtu.“

* Co bylo stěžejní součástí kulturního programu?

„V první řadě musím pochválit členy školního kroužku Horáček ze ZŠ v ulici Dr. Horáka. Jejich vystoupení bylo úžasné a přítomní ho ocenili velkým potleskem. Děti mají s vystoupeními pro seniory hodně zkušeností, chodí pravidelně do Centra sociálních služeb. Skvělé byly mažoretky, tanec se psy a samozřejmě Radim Schwab, který zazpíval k tanci a poslechu. Patří mezi prostějovské oblíbence již několik let a jeho vystoupení jsme si užili všichni.“

* Účastníci si mohli koupit i lístky do tomboly. Co bylo mezi výhrami?

Mimo dárkového koše to byly drobnosti z magistrátu, permanentky do lázní a sauny a další. Výherci byli určitě spokojení.“

* Jak byste tedy akci celkově zhodnotila?

„Podle ohlasů, kterých se mi dostalo a dostává, vše proběhlo k všeobecné spokojenosti. Jsem ráda, že se všichni pobavili a užili si příjemné odpoledne nejen se vzděláním, ale i zábavou.“