Nová Rada statutárního města Prostějova má za sebou první rok práce a právě v těchto týdnech se opakovaně zabývá rozpočtem na rok 2024. V něm bude zahrnuto hned několik významných investic, počítá se s rekonstrukcí Společenského domu, pokračovat bude výstavba fotbalového hřiště a primátor Prostějova František Jura (ANO 2011) prozradil, že na podzim příštího roku by se mohl začít stavět nový krytý plavecký bazén.

A právě při této příležitosti jsme prvnímu muži města položili několik otázek.

* Dlouhodobým prostějovským tématem je rekonstrukce Společenského domu. Je v této věci v posledních měsících nějaký posun?

„Jak už jsme naše občany informovali, město žádalo o velkou dotaci z Fondu národní obnovy. Bohužel se nám nepodařilo dotaci získat. Z našeho regionu uspěla pouze žádost pro Červený kostel v Olomouci. Museli jsme zcela změnit koncept a vypracovat studii komunitního centra, byla to spousta práce, ale i tak jsme nebyli úspěšní. Bez výrazného spolufinancování se ovšem žádná zásadní proměna této budovy neobejde. Protože ji ale chceme udržet v chodu, začínáme prozatím s dílčí modernizací ve své vlastní režii. V příštím roce, pravděpodobně v březnu, odstartuje budování nových sociálních zařízení, pódia a požárního zabezpečení, pustíme se také do parket a úpravy osvětlení v sále.“

* A co nový plavecký bazén? Mají občané Prostějova naději, že se něco pohne kupředu?

„Zcela určitě ano, bazén je důležité sportoviště, které bereme hodně vážně. Před několika dny nám byla představena již téměř hotová studie nového bazénu. Je velmi pravděpodobné, že přípravné práce zahájíme na podzim příštího roku a v roce 2025 proběhne samotná stavba. Přesné termíny ještě z objektivních důvodů nemáme. Ale nový bazén občanům slibuji. Bude to moderní stavba, kde najde využití opravdu každý. Součástí bude samozřejmě plavecký bazén, ale i velký prostor pro rodiče s dětmi. Malý výukový bazén, bazény pro nejmenší, několik dalších atrakcí pro děti. Dále wellness část, kde bude několik saun, a to včetně jedné velké pro 36 lidí, několik vířivek, velká relaxační část. Součástí bude dále fitness centrum a samozřejmě občerstvení. Celou tuto největší investicí chceme ještě komunikovat se všemi zastupiteli našeho města.“

* Jak pokračuje stavba fotbalového stadionu?

„Stavba první etapy je nyní v plném proudu. Jsem velmi rád, že jsme uspěli v žádosti o dotaci u Národní sportovní agentury a nyní připravujeme žádost na druhou etapu. Tu musíme podat nejpozději do 31. října 2023. Součástí druhé etapy bude kromě nové tribuny směrem k ZŠ v ulici E. Valenty také druhé multifunkční hřiště společně se stometrovou dráhou pro žáky základní školy. Začátkem příštího roku budou otevřeny další dotační příležitosti v rámci Národní sportovní agentury, takže věřím, že budeme mít připraveny další projekty na sportoviště, která bychom mohli takto spolufinancovat.“

* Naděje na získání místního nádraží také trvá?

„Tady se situace po delší době mění k lepšímu. Se svými kolegy jsem v uplynulých letech absolvoval spoustu jednání se Správou železnic. Celá věc nezáleží pouze na nás, ale především na rozhodnutí státu a jeho organizace. A jak asi víte, majetkoprávní řešení jsou v případě státu vždy během na dlouhou trať. Nicméně nyní to vypadá, že se konečně podařilo pokročit dál. Vyjednáváme o bezúplatném převodu budovy na město a zdá se, že by se to mohlo už brzy podařit. Budeme vše řešit i s případnými zájemci z řad soukromých investorů tak, aby tato budova sloužila co nejlépe našim občanům.“

* Na sociálních sítích se v poslední době oživilo téma Jezdeckých kasáren...

„Jezdecká kasárna jsme si s kolegy opravdu odpracovali. Město bude realizovat parkové úpravy, konkrétní budovy by měly vyrůst v režii soukromých investorů. Na celou lokalitu máme hotovou takzvanou hmotovou studii a v příštím roce nabídneme pozemky partnerům, kteří zde budou moci za splnění jasných podmínek stavět. Cílem je samozřejmě vybudování nových bytů v hezké lokalitě na dosah centra města.“

* A co parkování? Nedostatek míst pro osobní automobily se nedá přehlédnout.

„Finalizujeme přípravy na stavbu dopravního terminálu Újezd, k němuž bude patřit také parkovací dům. Usilujeme o podporu z programů IROP a ITI, které by snížily nároky na rozpočet města. Náklady na terminál jsou zhruba 118 milionů korun a dotace by mohly pokrýt asi polovinu této částky. Věřím, že první práce začnou ještě v letošním roce a hlavní část projektu vyroste v roce 2024. Terminál bude zajišťovat obsluhu MHD a příměstské dopravy z jihovýchodu okresu. Stávající stanoviště příměstské dopravy v Lidické ulici budou zrušena z důvodu omezení hlučnosti a prašnosti v husté domovní zástavbě. O parkovacím domě ještě jednáme, ale považujeme jej za nedílnou součást řešení dopravy v této části města. Dopravě se věnujeme opravdu na sto procent. Před dokončením je také studie parkování, kterou budeme prezentovat v příštím roce a následně zavádět do praxe. A nejde jen o auta. V příštím roce chceme masivně investovat do oprav chodníků a návrh našeho rozpočtu s tím opravdu počítá. Jen pro ilustraci. V letošním roce investujeme do oprav chodníků a výstavby zcela nových například v rámci revitalizace jednotlivých sídlišť přibližně dvacet milionů korun. V příštím roce to bude podobná částka.“

* Ještě jedna otázka, která se netýká investic. Nedávno vyšel žebříček transparentnosti veřejné správy a radničních periodik, ve kterém si naše město vedlo velmi dobře. Jak výsledky hodnotíte? 

„Beru to jako velké ocenění několikaleté práce vedení našeho města a jeho zaměstnanců. Prostějov v žebříčku otevřenosti samosprávy obsadil dělené čtvrté až páté místo, hodnoceno přitom bylo sto měst a obcí. To je skvělý výsledek. Občas totiž z úst naší opozice, respektive několika zastupitelů, slýcháme zdrcující kritiku způsobu řízení Prostějova. Nezávislé hodnocení spolku Oživení ale ukazuje, že pravdu máme my.  Nicméně beru to s pokorou a naše snaha přibližovat samosprávu občanům rozhodně nekončí. V případě periodik vydávaných městy skončily naše Prostějovské radniční listy v projektu Transparentní Česko dokonce na děleném druhém až 4. místě. Také v tomto případě jsme permanentním terčem kritiky několika konkrétních lidí. A stejně jako v případě hodnocení samosprávy se ukázalo, že naprosto neprávem. Jdeme po správné cestě a kromě našich občanů už to oceňují i odborníci.