Už je to dvanáct měsíců od posledních komunálních voleb a od okamžiku, kdy Milada Sokolová (na snímku) díky hlasům voličů „povýšila“ do funkce první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. Nástup do druhé nejvyšší pozice v čele prostějovské radnice pro ni byl navíc spojen se změnou oblastí, které má na starost. Ženy, která již obohatila město řadou nových akcí, jsme se proto zeptali nejen na to, jaká změna to pro ni byla a kam chce Prostějov dál posunout, ale společně jsme probrali i plné dalších zajímavých témat.

* Je to jiné být „řadovou“ náměstkyní a „městským číslem dvě“?

„Určitě to nijak speciálně nevnímám a neprožívám. Jsem týmový hráč a stále zůstávám jen jedním z jedenácti členů městské rady. Vedení města by vždy mělo být společným dílem. Nikdo totiž sám ‚neurve‘ to, aby byl Prostějov stále lepším místem pro život nás, co tu žijeme. Pozice prvního náměstka samozřejmě obnáší ‚navíc‘ zastupování primátora města, když se účastní jiných akcí nebo je třeba nemocný. Někdy je to docela zajímavé. Už jsem třeba takto jako vzrůstem celkem malá ženská a samozřejmě nevojačka mluvila za město při Dni veteránů k našim prostějovským vojenským jednotkám. Bezpečnost města je ostatně oblastí, která mi nově také přibyla, protože jsem jako první náměstkyně automaticky členkou krizového štábu.“

* Nadále máte na povel městskou kulturu, ale vaše druhá oblast se změnila. Vyměnila jste životní prostředí za majetek. Co to vlastně znamená?

„Začnu tím, že jsem oblast životního prostředí opouštěla s těžkým srdcem. (povzdechne si) Nebyla to moje volba, ale koalice se zkrátka musí nějak poskládat. Péče o přírodu ve městě mi byla vždy hodně blízká i proto, že jsem vedla a stále vedu Okrašlovací spolek.“

 

* A co tedy obsahuje odpovědnost za nakládání s majetkem města?

„V první řadě to je vyjednávání o tom, zda nějaký majetek město Prostějov získá, nebo naopak prodá, či jak náš majetek pronajmeme. Jako příklad uvedu záležitost kolem plánovaných příměstských táborů pro náš Dům dětí a mládeže - Sportcentrum. Jeho ředitel Jan Zatloukal přišel s myšlenkou, že by potřebovali někde za městem budovu a prostor, kde by se daly pořádat letní akce pod širým nebem. Jako vhodná se jevila hájenka Na Pohodlí, ale narazili jsme na malý okolní pozemek. Každému běžnému obyvateli domu by stačil, ale na pořádání aktivit pro děti byl stále malý. Tak jsme s majetkovým odborem ‚proklepli‘ sousedy a dokázali následným výkupem pozemek města hodně zvětšit. Vyšli nám vstříc zejména dva prostějovští podnikatelé Richard Benýšek a Marek Jedlička, kteří nám kus svých pozemků prodali za velmi dobrou cenu. Přijali myšlenku, že je dobré pomoci dětem, aby mohly trávit volný čas v přírodě. (pousměje se) Moc jim za to ještě jednou děkuji.“

* To je pěkný příběh. Majetkové záležitosti ale asi nebudou vždy končit podobným happyendem…

„Řeším samozřejmě i složitější případy. Vykupujeme například pozemky pro takzvaný jižní prstenec, což bude zelený pás kolem města, jakási obdoba biokoridoru Hloučela. Řešené území je přibližně ohraničeno ze západu Čechovickou ulicí, z východu Brněnskou ulicí. Jsme téměř na konci výkupů první etapy a chybí nám dořešit již jen dva vlastníky pozemků. Jednání ovšem nejsou vůbec jednoduchá. Podobně jsem se hodně zaměřila na to, aby město maximálně využilo své prázdné pozemky pro výstavbu nových domů. Provádíme různé výkupy a pozemkové úpravy, aby vznikly stavební parcely, po nichž je ve městě velký hlad a kvůli jejichž nedostatku nám utíkají mladí lidé mimo Prostějov. S kolegy jsem se snažila otevřít diskusi o možnosti vytvoření fondu, do něhož by mohli přispívat developeři, kteří ve městě něco staví a potřebují určitou součinnost od města. Mám politické názory, jež soukromé podnikání značně podporují, ale ve své pozici ‚majetkové‘ náměstkyně chci maximálně kopat za město, aby výsledek byl pro Prostějov a samotné občany co nejvýhodnější. K tomu by mohl být takový fond, který už mají v jiných městech, nápomocný. Z peněz v něm bychom pak mohli stavět to, co pro občany a chod města potřebujeme.“

* Nápadů na nové velké stavby je teď v Prostějově docela dost. Množí se také návrhy, co všechno by mělo město vykoupit od soukromých vlastníků a provozovat. Co byste vy teď označila za prioritu číslo jedna?

„Jsem v tomhle trochu konzervativní. Myslím, že v první řadě musíme opravit to, co už stojí a potřebuje to dostat do moderního stavu, který odpovídá jedenadvacátému století. Jako kulturní náměstkyně si důležitost Společenského domu silně uvědomuji, i to, že ‚Kasko‘ a jeho okolí potřebují nutně rekonstrukci. Nebude to levné, ale bezpochyby se změn již v příštím roce dočkáme. Chápu všechny plánované investice do sportovních stánků, ale musíme být i městem kultury a pro kulturní život je moderní stav Společenského domu naprosto klíčový. Stejně tak už nemůžeme otálet s novou podobou tržnice, ovšem totéž platí pro parkování v centru města. Je skvělé, že takto to vnímáme ve vedení města všichni.“

* Jak zvládáte skloubit práci pro město a kraj? Už třetí rok totiž působíte jako krajská zastupitelka pro cestovní ruch. Dá se to stíhat?

„Je to samozřejmě boj, ale jsem přesvědčená, že to jde. A moje práce na obou úrovních přináší výsledky. Osobní volný čas musel jít téměř úplně stranou, ale tak to v politice chodí. S vypětím všech sil zvládám už jen udržovat v chodu tradiční akce mého milovaného Okrašlovacího spolku. Jistě mi pomáhá, že se v Prostějově i na úrovni Olomouckého kraje mimo jiné věnuji oblasti cestovního ruchu, takže se na tenhle problém mohu dívat ze dvou stran.“

* Přilákat nové turisty a návštěvníky do města je dlouhodobým prostějovským tématem. Daří se to teď ve větší míře?

„Nejsme sice město plné historických památek, nebudeme tedy asi nikdy konkurovat třeba Olomouci, Kutné Hoře nebo Českému Krumlovu, ale zajímavých věcí tu přece máme opravdu dost. Jen je třeba je umět ‚prodat‘ a zpopularizovat, o což se snažíme například s projektem Prostějov baví nebo gastronomickou akcí ProstěJOV festival dobrého jídla. Město k nám také láká návštěvníky z blízka i daleka úspěšným projektem Prostějovského kulturního léta, jenž připravuji s kolegy z Duhy. Někdo kritizuje, že tu děláme na náměstí velké koncerty nebo třeba již tradiční módní přehlídku zdarma, ale já na nich pak potkávám i návštěvníky až třeba z Valašska, kteří říkají, že nic takového doma nemají a jezdí k nám pravidelně. Takový návštěvník se u nás nejen pobaví, ale hlavně něco utratí, což městem investované peníze vrací do kapes Prostějovanů.“ (úsměv)

* Chystáte na poli kultury a podpory cestovního ruchu letos něco nového?

„Komunikovala jsem například s ministrem kultury Martinem Baxou o tom, aby byla prostějovská radnice prohlášena za národní kulturní památku. Naše nádherná radnice je nejen dominantou a symbolem města, ale také bývá turistickým cílem. Zápis na seznam národních kulturních památek by pro nás znamenal, že máme vedle Národního domu další skvost, kterému se dostalo celostátního uznání. Osobně se domnívám, že se nám to může vyplatit, protože tak jako někdo cestuje po restauracích s michelinskou hvězdičkou, jiný zase navštěvuje historickou ‚první ligu‘, abych použila ve městě oblíbenou sportovní terminologii. A takovou první ligou jsou právě národní kulturní památky, takže pevně doufám, že to vyjde a ministerstvo radnici na tento prestižní seznam zařadí. Uctilo by to také odkaz našich předků, kteří tuto radnici kdysi vybudovali.“

* K tradici Prostějova patří také oděvní průmysl a vše co s ním souvisí. Není už čas si historii města módy připomenout?

„Naprosto s tím souhlasím. A aby to nezůstalo jen u řečí, pracujeme nyní s kolegy z vedení města na možném přesunu Domovní správy Prostějov z historických prostor místního zámku. V nich bychom chtěli následně vybudovat muzejní prostor a otevřít jej veřejnosti. Prostory jsou to krásné a postupně bychom je mohli zaplňovat výstavami s Prostějovem spojenými a pro Prostějov typickými. Náplní by mohla být móda, Pernštejnové či tradice výroby modelů. Zároveň pracujeme na úpravě místností v jednom z domů na hlavním náměstí, které následně poskytnou prostor pro unikátní soukromou sbírku harmonií. Tu shromáždil Ondřej Mucha a já ji považuji za jednu z možných lákadel návštěv našeho města.“

* Originální novinku chystá město i na konec roku…

„Přesně tak. Ve vedení města jsme se rozhodli, že letos Silvestra ozvláštníme něčím, co dosud široko daleko nemají. Půjde o velkou podívanou, při níž uvidíme speciálně pro Prostějov na míru šitý videomapping. Letos si celý rok v kulturní oblasti připomínáme třicet let samostatné České republiky, takže s tím bude souviset i námět světelné show, která bude na náměstí provedena. Přiblížíme si posledních třicet let Prostějova a myslím, že to bude opravdu stát za to. Navíc tuhle podívanou odehrajeme hned dvakrát, aby na první ‚představení‘ mohly přijít i malé děti. Musím se přiznat, že mě trochu dopálil nedávný komentář ve vašem periodiku, že kvůli tomu, že letos budeme mít tenhle světelný ‚ohňostroj‘, budou muset Prostějované jet za klasickým ohňostrojem do okolních měst a vesnic. My to ve vedení města ale vidíme opačně! Prostějov bude první, kdo v širším okolí nabídne tuhle formu podívané. Spíše by to mělo být tak, že lidé z okolí pojedou do Prostějova, aby viděli něco úplně originálního. (úsměv) Já totiž vidím Prostějov jako město, které může udávat tón a má být v mnoha věcech první.“

 

MILADA SOKOLOVÁ

* narodila se 6. září 1974 v Moravské Třebové

* vyrůstala ve vesnici Linhartice, dlouhodobě již několik roků žije v Prostějově

* je vdaná, má jednu dceru a dva syny

* absolvovala střední ekonomickou školu a vystudovala Vysokou školu finanční a správní v Praze, v oborech ekonomika a veřejná správa

* má zkušenost s podnikáním, ale také s manažerskou pozicí ve Vojenském opravárenském podniku Šternberk

* před šestnácti lety obnovila historický Okrašlovací spolek města Prostějova, který od té doby vede

* v Prostějově rozjela nepřeberné množství akcí a projektů pro veřejnost, namátkou Restaurant Days, Dýňovou stezku odvahy a zručnosti, gastronomickou akci ProstěJOV festival dobrého jídla, obnovené vynášení Smrtky, ale stojí také například za komunitním sázením stromů či řadou charitativních akcí

* iniciovala s kolegy výtvarné znázornění židovských uliček na městských hradbách a rozjela tradici módních přehlídek na náměstí, které Prostějovu vrací lesk „města módy“

* od roku 2010 zasedá nepřetržitě v Zastupitelstvu města Prostějova, čtyři roky byla radní, od roku 2018 je náměstkyní primátora. V minulém funkčním období měla na starost kulturu a životní prostředí

* před rokem se stala první náměstkyní primátora a nově odpovídá za kulturu, cestovní ruch a nakládání s majetkem

* od roku 2020 zastupuje Prostějovsko také v Zastupitelstvu Olomouckého kraje, kde ve vedení kraje odpovídá za oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů

* pravidelně daruje krev, ale také jako soudní přísedící (dříve „soudce z lidu“) působí u Okresního soudu v Prostějově

* od dětství je vášnivou zpěvačkou a patří k prvním členkám pěveckého sboru Proměny, do něhož se chce bezpodmínečně po skončení práce na radnici vrátit

* mezi její koníčky patří četba, historické televizní seriály a cestování po vlastech českých i zahraničních pamětihodnostech, miluje také hudbu v každé podobě a ráda chodí na houby

* fakticky po celý život má doma kočku, nyní čtyřměsíčního kocourka z ulice Myšku

zajímavost: je narozená ve znamení Panny a jako typická Panna miluje řád a pořádek i dotahování věcí do zdárného konce a přestože je drobné postavy, nejraději jí tradiční česká jídla, jako jsou „prdelačka“ a jitrnice