Už v minulém vydání Večerník informoval, že zastupitelé na svém jednání v úterý 23. března schválili pozastavení nástřiků proti viru covid-19 v prostějovských základních školách i mateřinkách. Nyní se zdá, že tento projekt za 1,2 milionu korun už možná nemusí pokračovat vůbec. „Chtěl bych jednoznačně zdůraznit, že pro ošetření ploch ve školských zařízeních jsme chtěli zvolit efektivní a bezpečnou technologii, která by mohla ochránit děti před šířícím se virem. Bylo to v době, kdy se měli žáci vracet do škol. Bezpečnost a ochrana dětí byly pro nás vždy prioritou,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Večerník František Jura, primátor Statutárního města Prostějov.

 

* Hodlá prostějovský magistrát na základě posledních skutečností pokračovat v nanonástřicích ve školách a školkách?

„Přestože odborná firma garantuje řadou dokumentů nezávadnost nástřiků, na základě vyjádření rodičů jsme se rozhodli nepokračovat v ošetřování škol a školek. Ještě hodláme udělat několik dalších kroků, k nimž patří vyžádání stanoviska Státního zdravotního ústavu nebo obdobné instituce s velkou autoritou v této oblasti. A také bychom přivítali, kdyby se mohla obhájit také samotná odborná firma. V současné době není možné uspořádat nějaké veřejné setkání s rodiči, umím si ale představit například videokonferenci. Děti se do škol ještě několik týdnů nevrátí, což nám dává trochu času.“

* Podle kritiků zveřejnila Evropská komise v roce 2020 své konečné rozhodnutí klasifikovat oxid titaničitý jako karcinogen kategorie 2. Co vy na to?

„Nástřiky v prostějovských školních zařízeních nejsou aplikovány oxidem titaničitým, který je Evropskou komisí klasifikován jako karcinogen kategorie 2, ale produktem SmartCoat, který není podle předmětného nařízení karcinogenní, protože je obsah oxidu titaničitého tak nízký, že ani není vyžadován bezpečnostní list s ohledem na obsah TiO2. Přesto byl bezpečnostní list firmou nad rámec zákonných povinností vydán. Rozhodnutí Evropské komise se tedy nevztahuje na použitý nástřik. Kdybych měl současnou situaci k něčemu přirovnat, tak třeba k využití chloru. Je to jedovatý plyn. Přesto jej zcela běžně využíváme k ošetření vody proti choroboplodným zárodků. Taková voda se samozřejmě pije a napouští se jí bazény. Chlor výrazně přispěl ke snížení přenosů infekčních chorob právě vodou. Podobně jako zmiňovaný oxid titaničitý je totiž používán ve velmi slabé koncentraci.“

* Co vás vůbec k rozhodnutí aplikovat tyto nástřiky vedlo?

„Byla to samozřejmě snaha maximálně ochránit naše děti. V minulosti byl tento postřik aplikován v budovách magistrátu i v autobusech hromadné dopravy. Přišlo nám vhodné poskytnout stejnou míru ochrany před koronavirem také žákům našich škol a školek. Město Prostějov je od začátku této epidemie velmi aktivní a snaží se svým občanům pomáhat s maximální ochranou proti nákaze.“

* Nenaletělo podle vašeho názoru vedení města neseriózní firmě, v horším případě neohrozilo zdraví dětí?

„Především musím zdůraznit, že jsem rodičem i prarodičem a stejně jako moji kolegové bych nikdy nepřipustil vědomé ohrožení našich dětí. Dokumenty, které nám byly před zahájením akce firmou předloženy, garantovaly správnost a bezpečnost realizace ošetření vybraných prostor s jednoznačným cílem udělat maximum pro ochranu zdraví dětí i dospělých. Touto metodou již byly v minulosti ošetřeny prostory v nemocnicích, například v Ostravě, Třinci, v ambulancích praktických lékařů a v neposlední řadě v mateřských školách v Brně, Havířově nebo Českém Těšíně. Byly jí ošetřeny prostory prostějovského magistrátu i vozidla MHD v Prostějově. Pokud by se hypoteticky ukázalo, že jsme byli uvedeni v omyl, budeme postupovat velmi tvrdě a využijeme všech prostředků, které nám český právní řád dává. Jestliže se na druhou stranu firma cítí být výroky některých politiků nebo kohokoliv jiného poškozena, měla by udělat totéž.“