Už před začátkem valné hromady se dalo očekávat, že i třetí období v řadě zůstane fotbalovým šéfem prostějovského okresu Milan Elfmark, který stejně jako před čtyřmi lety neměl protikandidáta. Delegáti všech zúčastněných klubů jeho volbu jednohlasně podpořili. Oproti předchozím obdobím však nyní nastoupí nové tváře do výkonného výboru. Hlavní prioritou i nadále zůstane podpora mládeže i projekt pomocných rozhodčích. Kromě těchto informací se staronový první muž OFS také rozpovídal také o problémech trápících fotbal dlouhodobě.

* Když se ještě vrátíme k valné hromadě Okresního fotbalového svazu Prostějov. Jak složité bylo za panujících omezení její uspořádání?

„Byly jasně stanoveny podmínky, za kterých se valná hromada může konat, takže zase tak složité to podle mého názoru nebylo. Každý si vzal na starost určitou oblast, Roman Minx řešil například testování, Jiří Přikryl nám zajistil sál ve Smržicích a tak dále. Nejvíce starostí s přípravou měl ale sekretář Petr Antoníček. Celé testování proběhlo k všeobecné spokojenosti. Za to patří poděkování nejen Romanu Minxovi a Davidu Pekařovi, že ho dokázali takto zařídit, ale také všem delegátům, kteří bez jakýchkoliv výhrad na tuto variantu přistoupili. Všechno tak proběhlo v naprostém klidu. Za průběh i organizaci valné hromady bych chtěl vzkázat velké díky všem delegátům i organizátorům.“

* Jak hodnotíte celkovou účast okresní fotbalové veřejnosti?

„Já si myslím, že na to, jaké byly letošní podmínky a jak u nás valné hromady probíhají, se to dá hodnotit určitě kladně. Delegátů se celkově zúčastnilo devětadvacet, takže jich chybělo dvanáct. Z toho se nám ještě někteří omlouvali až v den konání z důvodu pozitivního výsledků na Covid-19, s čím se také muselo počítat, takže jinak bychom jich přivítali ještě více. I komise měly své zastoupení z řad klubů celkem rovnoměrně rozložené a vše probíhalo tak, jak jsme si představovali.“

* Do výkonného výboru se přihlásilo devět osob a do revizní komise čtyři. Bylo jich podle vás dost?

„Návrhy, které přišly, tak přišly... Počet odpovídá zřejmě realitě našeho okresu. Je to samozřejmě o zájmu lidí dostat se do veřejných funkcí. On si člověk může říct, že to bývají spíše schůzky u piva. Ale zodpovědnost ohledně řízení komisí, disciplinární či technické komise, kde musíte pročíst zápisy a věnovat tomu svůj volný čas, tam zkrátka je. Takže je asi i vidět, že si lidé jsou vědomi, že to opravdu není jen tak. Pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, že kandidátů na předsedu mohlo být více.“

* Vy sám, jak zmiňujete, jste neměl protikandidáta. Jak byste to hodnotil?

„To se těžko hodnotí. Na jednu stranu to může člověka samozřejmě těšit a říct si, že asi tu práci neděláme úplně špatně. Na druhou to však může být také signál, že se do toho nikomu jinému nechce, což by třeba i do budoucna pozitivní nebylo.“

* Překvapily vás změny ve výkonném výboru?

„Překvapily, to asi není přesné. Rozhodli si to delegáti svou volbou a tím se to dá považovat za uzavřené. U některých jmen jsem tak nějak počítal, že tam budou, nebo se objeví. Také bych si i dovedl představit, že by kandidovali i někteří další lidé, kteří by třeba měli co říct. Ale že by se událo nějaké opravdu překvapení, to určitě ne.“

* Už jste s novým výborem stihli probrat, kdo by měl mít co na starost?

„Ne, o tom jsme se zatím ani nebavili. Možná se k tomu dostaneme po krajské valné hromadě. Teď ale zatím není ani kam pospíchat, nemáme žádné instrukce, kdy by se mohly začít rozbíhat soutěže. Ze složení současného výboru se však dá asi i odhadnout, jak jednotliví lidé budou do činnosti zapojeni.“

* Co by mělo nové vedení fotbalového svazu představovat?

„To je jako si předčítat Rychlé šípy... (úsměv) Nevím teď, jak to tam přesně bylo v pořadí. Čestnost, pravdomluvnost a další. Ne, podívejte se, já už jsem to jednou deklaroval. Fotbal je prostě jen jeden, a ten tu zůstane. Myslím si, že i za takovou Fevolucí se schovává spousta lidí a hlásí se k takzvané očistě fotbalu. Napřed by si ale podle mě měli zamést před svým prahem. Ale to samozřejmě není nějaké hanění. Jde o to, že fotbal je odrazem společnosti a najdeme to ve všech oblastech. Myslím si, že spousta funkcionářů, kteří zde byli doposud, a to na jakékoliv úrovni, byla opravdu čestná a mohla by úplně v pohodě dále pokračovat, byla by daleko větší zárukou očisty fotbalu, než se nyní k tomu některé osoby či osobnosti hlásí a přidružují.“

* Dají se v následujících letech očekávat nějaké novinky?

„Těžko můžete dělat nějaké přelomové věci na okresní úrovni. My sami nedisponujeme takovými prostředky, abychom si mohli dovolit rozjíždět nějaké větší projekty. V loňském roce jsme rozdělili asi 230 tisíc mezi kluby, které se aktivně zapojují do výchovy mládeže. V tom bychom určitě chtěli pokračovat. V minulosti na mládežnické projekty přicházely pravidelně z kraje částky okolo padesáti tisíc za sezónu. Další podobná částka přicházela za mužstva s kompletní mládežnickou strukturou soutěží. Jak to však nyní bude dál, zatím nedokáže nikdo odpovědět. Tyto programy byly určitě dobré a mělo by se v nich nadále pokračovat. Ale bude záležet, co si budeme moci jako okres dovolit. Základem však pro nás i nadále bude podpora mládeže.“

* Po této nelehké době by navíc i fotbal celkově zřejmě potřeboval finanční injekci, nemyslíte?

„Pro kluby to samozřejmě není jednoduché období, ale co se týče financí, s tím se asi počítat nedá. Náš okres má slíbenou stejnou částku od Fotbalové asociace jako v předchozím roce, ale zda tomu tak skutečně bude, je otázkou. Přece jen těch peněz všude spíše ubývá, nejen ve fotbale. My jako svaz máme hlavní funkci, dohled a řízení soutěží, finanční prostředky si musí kluby sehnat samy. My můžeme pouze pomoct, pokud nám to naše finanční situace dovolí, ale určitě za kluby nemůžeme shánět finance.“

* Na valné hromadě se také mluvilo o pomocných rozhodčích. I tento projekt bude pokračovat?

„Co se rozhodčích týče, tam je situace stále kritická, snažíme se ji změnit. Nedovedu si však představit, jakým způsobem lidi přesvědčit, aby se na tuto dráhu dali. Za loňský rok se nám přihlásilo díky programu FAČR pět lidí, z toho se pouze dva stali rozhodčími. Proto budeme určitě nadále chtít pokračovat v programu pomocných rozhodčích, které jsme i finančně odměňovali. Jak jsem již zmiňoval na valné hromadě, tak se do tohoto projektu zapojilo již 28 lidí a pomohli odřídit 84 utkání. Je ale nutné, aby se i tito pomocní rozhodčí odborně vzdělávali a školili. Fotbalová pravidla se vyvíjí a je nutné je sledovat. To platí i pro funkcionáře klubů. Projekt pomocných rozhodčích tak musíme i nadále podporovat, protože bez rozhodčích se fotbal nedá hrát. Někteří tuto cestu vítají, jiní jsou skeptičtí. V současné době však jinou alternativu zatím nevidím.“

* Letošní valné hromady jsou obzvláště sledované. Večerníku však přijde, že se nějak zapomíná na fotbal samotný a řeší se především politikaření. Není tomu tak?

„Říkám si to samé, v současné chvíli se tu řeší především politikaření, perou se mezi sebou dvě strany. Pak je taková třetí strana, třeba jako náš okres, která tak nějak nepatří ani do jedné části a snaží se vystupovat nestraně. Jenže je třeba si uvědomit, že když jste v takovém systému, jakým fotbal je, tak zkrátka musíte jednat s kýmkoliv. Ono si nejde říct, že se nebudeme bavit s těmi a těmi, protože s nimi nesouhlasíme. Pokud pro fotbal chcete pracovat, musíte jednat i s lidmi, se kterými třeba nesdílíte stejné názory. A na fotbal se pak snadno zapomíná.“

* Ten už dlouhodobě přichází o důvěru veřejnosti. Je vůbec cesta, jak se z toho vymanit?

„Je to stále o tom, že jde o odraz společnosti. Jen zkrátka fotbal dostal korupční nálepku kvůli selhaní některých jedinců v různých kauzách. Já si troufám říct, že většina fotbalové veřejnosti je poctivá, ale stejně jako všude jinde i mezi nimi se najdou jedinci, kteří to tak nemají. A ať se budeme bavit o jakémkoliv odvětví, tak najdeme vždy pár lidí, kteří budou využívat svého postavení na jakékoliv úrovni. To stejné pak platí samozřejmě i pro kluby, i tam určitě najdeme poctivce, ale také ty, kteří to z poctivosti nedělají. A upřímně tohle nedokážeme zřejmě nikdy vymýtit ze společnosti, natož tak z fotbalu. Osobně si ale myslím, že nepoctivých je menšina.“

* Jste tedy zastáncem spíše dosavadních lídrů fotbalu, či nového hnutí Fevoluce?

„Takhle to nejde říct. Všechno má svá pro a proti. Jak už jsem zmiňoval, tak mě mrzí, že kvůli aféře nepoctivých jedinců na to doplatí i řada poctivců, kteří to s fotbalem mysleli dobře, a třeba se stáhnou právě kvůli dalším nepoctivcům. Je to na každém jedinci zvláště, aby si uvědomil, zda to dělá pro dobro fotbalu, nebo své, a podle toho se rozhodoval. Uvidíme, jak celostátní volby dopadnou. Můžeme jen doufat, že se zvýší kredit fotbalu a že se hlavně vrátíme co nejdříve na hřiště.“

MILAN ELFMARK

* narodil se 26. prosince 1958 v Prostějově

* žije v Olšanech u Prostějova

* vystudoval obor matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a poté získal i titul RNDr.

* fotbalu se aktivně věnoval od dětství, kromě Olšan si zahrál také za TJ Železárny Prostějov v mládežnických kategoriích

* od roku 2013 je předsedou Okresního fotbalového svazu Prostějov

* v letech 2017-2021 byl také členem výkonného výboru Olomouckého krajského fotbalového svazu, v letošních volbách nekandidoval

* nedávno svou funkci v čele OFS Prostějov obhájil

* od roku 2010 je starostou Olšan u Prostějova

zajímavost: v minulosti byl členem realizačního týmu lyžařské reprezentace sdruženářů