Koronavirus zasáhl víceméně životy nás všech. S těžkými podmínkami se stejně jako na jaře musí vyrovnat také hasiči. Navíc se nákaza nevyhnula ani Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Přesto hasiči založili speciálně proškolené jednotky, které dělají testy na covid-19 v různých zařízeních. Nejen o tom povyprávěla Lucie Balážová (na snímku), tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.

* Jaká opatření museli přijmout hasiči při zásazích?

„Už na jaře při vypuknutí pandemie jsme přijali opatření, která mají při zásazích chránit hasiče před koronavirem. Pokud zasahují u běžných událostí, mají standardní výzbroj a využívají respirátor. Když ovšem vyjíždíme k zásahu, který má souvislost s koronavirem, tak využíváme podobné ochranné prostředky jako zdravotníci v nemocnicích. S tím rozdílem, že hasiči mají celoobličejové masky se speciálním filtrem. Chrání nejen dýchací cesty, ale také oči.“

* Jak fungují odběry, které má na starost speciálně vyčleněný tým hasičů?

„V kraji máme jeden mobilní odběrový tým, který se primárně využívá tam, kde je předpoklad hromadných odběrů. Vyjíždíme tak především do domovů seniorů, do zařízení sociálních služeb a domů s pečovatelskou službou. Během jednoho týdne už hasiči odebrali téměř pět set vzorků. Mobilní odběr koordinuje zdravotnické operační středisko ZZS Olomouckého kraje, které předává požadavky na odběry našemu dvoučlennému týmu. Ten je složený z profesionálních hasičů se zdravotnickým vzděláním, kteří absolvovali odborné školení na infekčním oddělení prostějovské, respektive jesenické nemocnice. Posádka má k dispozici vyčleněné a označené vozidlo, hasiči jsou vybaveni ochrannými prostředky jako odběrové týmy ve zdravotnických zařízeních.“