Teprve osmadvacetiletý David Vančík (na snímku) z Prostějova je už i přes svůj nízký věk poměrně zkušeným politikem, jehož kariéra je předurčena do slibných výšin. V řadách Občanské demokratické strany působil během svého desetiletého členství již v několika funkcích a poslední události napovídají, že mu jde karta. V prosinci loňského roku byl na sjezdu Mladých konzervativců ČR zvolen dokonce předsedou celostátní organizace, o čemž již Večerník informoval v jednom z minulých čísel. Tentokrát jsme si jej pozvali přímo k velkému rozhovoru.

* Jaká byla vaše reakce poté, co jste byl zvolen předsedou celostátní organizace?
„Samozřejmě jsem měl radost, ale zároveň jsem si uvědomil i velkou odpovědnost za organizaci, která má za sebou dlouhou a úspěšnou historii.“
* Můžete ve stručnosti popsat činnost Mladých konzervativců a jaké je vůbec zaměření této organizace?
„Jsme politickou mládežnickou organizací spojující konzervativně a liberálně smýšlející mladé lidi ve věku od patnácti do pětatřicet let, a to bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Mladí konzervativci vznikli v roce 1991, tedy skoro před třiceti lety, a celou dobu jsou neodmyslitelně spojeni zejména s Občanskou demokratickou stranou. Hlavním cílem je především pořádat přednášky, semináře nebo konference, kde se mohou mladí lidé setkávat s nejrůznějšími významnými představiteli politického, ekonomického nebo společenského života. Druhým nosným bodem je samozřejmě pomoc občanským demokratům ve volbách. Mladí konzervativci jsou také členy celé řady zahraničních organizací, díky nimž se mohou naši členové nejen zapojovat do jejich správních struktur, ale také často cestovat, poznávat nové lidi a kultury, hlavně pak nabírat cenné politické zkušenosti.“
* Proč Mladí konzervativci nevystupují jako politická strana či hnutí? Nemáte například ambice k sestavení kandidátek alespoň do komunálních voleb?
„Určitě ne. Máme sice více jak sedm set členů v jedenadvaceti regionálních klubech po celé České republice, ale většina z nich je zároveň i členy ODS. Věřím tedy, že se dokážeme dostatečně prosadit v rámci naší mateřské strany.“