Hodně emocí nejen na komunální scéně vyvolala avizovaná rezignace radního Zdeňka Fišera, jehož mandát zastupitele už zítra, tj. v úterý 23. listopadu, převezme ikona ČSSD v Prostějově a zkušený politik Alois Mačák (na snímku). Ten se do nejvyššího orgánu města vrací po dlouhých šesti letech, kdy v roce 2015 dobrovolně odstoupil, aby očistil své jméno ze známé kauzy kolem finančních darů a nepoškodil tak v danou dobu sociální demokracii. Prověřování následně potvrdilo, že se nedopustil ani přestupku, natož jakéhokoliv trestného činu. Jeho comebacku tudíž nic nebrání!

* Připravovaná změna v řadách prostějovské ČSSD v zastupitelstvu a potažmo v radě města vzbudila značné ohlasy. V zákulisí se hodně nahlas hovoří o tom, že jste na ni naléhal osobně. Můžete k tomu něco říct?

„Jsou to fámy, které nestojí za to ani komentovat. Jednoznačně se k tomu vyjádřil v minulém vydání Večerníku můj stranický kolega Zdeněk Fišer, že ode mě vůči němu k žádnému tlaku nedošlo. Jeho svobodné rozhodnutí respektuji.“

* Jak probíhala dohoda s prvním náhradníkem ČSSD Pavlem Smetanou, který vám mandát zastupitele přepustil?

„Korektně. Také touto cestou bych rád Pavlu Smetanovi poděkoval za jeho seriózní přístup, kdy jako nynější člen SPD férově uznal, že mandát vzešlý z komunálních voleb v roce 2018 patří ČSSD. Moje poděkování patří i vedení SPD v Prostějově.“

* Získal jste tak mandát zastupitele, ovšem je zřejmé, že Zdeňka Fišera nahradíte i v radě města. Je tomu tak?

„V každé demokratické straně o tom jednají příslušné orgány. V tomto případě o tom teprve bude jednat náš klub zastupitelů. Předpokládám, že se volba člena rady města uskuteční na prosincovém zastupitelstvu. Svojí ambicí se však netajím a chci nabídnout svoje dlouholeté zkušenosti nejen z komunální politiky, kdy jsem byl mimo jiné přes deset roků ve funkci místostarosty města Prostějova.“

* Máte už jen necelý rok na to, abyste ve vedení města prosadil některé své názory či záměry. Jaké to budou?

„Samozřejmě jako člen koalice budu respektovat a prosazovat věci vyplývající z Programového prohlášení rady města Prostějova a volebního programu ČSSD. Mimo jiné se budu zabývat problematikou dopravní obslužnosti a dopravy. Dále budu prosazovat zpracování systému statistiky a jeho propojení s městskou policií, podle které se budou monitorovat například přestupky, ničení majetku, zeleně, záškoláctví nebo trestné činnosti. Spolupráce občanů s městskou policií pro tento systém bude zásadní. Bezpečnost a zdraví občanů jsou pro mě prioritou! Jako bývalý hokejista a aktivní sportovec budu také podporovat sport pro všechny věkové kategorie, ale i výkonnostní, a to včetně budování sportovní infrastruktury. Není to úplný výčet mých záměrů, protože tato otázka je spíše na samostatný článek.“

* Připravujete se už vy osobně na komunální volby na podzim příštího roku? Budete kandidovat do Zastupitelstva statutárního města Prostějova?

„V ČSSD se angažuji již od roku 1994 a moji straničtí kolegové ode mě jako týmového hráče očekávají, že budu kandidovat a pomohu nejen ve volební kampani.“

* Uvažuje se v řadách prostějovské ČSSD, že byste byl za rok dokonce lídrem její kandidátky?

„O tom budou jako vždy rozhodovat všichni členové místní organizace. Osobně si dokážu představit několik kandidátů na lídra kandidátky.“

* Má prostějovská ČSSD na to, aby rok před volbami oživila své šance a získala si své ztracené voliče zpátky?

„Bude to velmi náročné, ale věřím, že se nám to může do určité míry podařit především týmovou prací. V rámci možností pro to udělám maximum. Samozřejmě bude také záležet na tom, z jaké pozice to můžete ovlivnit.“

 

PhDr. ALOIS MAČÁK, MBA

Narodil se 10. března 1964 v Prostějově. Maturoval na Středním odborném učilišti Agrostroj Prostějov, dále studoval v Olomouci a v Praze. Nejvyšší dosažené vzdělání získal v roce 2013, kdy úspěšně absolvoval státní rigorózní zkoušku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Původním povoláním je technik, v Železárnách Prostějov pracoval jako technolog a výrobní dispečer. Dlouhodobě se věnuje oblasti dopravy a pracovněprávních vztahů. V současnosti byl opět zvolen předsedou odborové organizace působící u deseti firem. Vyrůstal ve sportovně založené rodině, kde dominoval zejména lední hokej, jenž také aktivně hrával. K jeho zálibám kromě sportu patří také hudba, literatura a poezie. Napsal mimo jiné knížku říkadel pro děti a tři básnické sbírky, které byly veřejností kladně přijaty. Mnohostranné zájmy ho přivedly na odborovou a politickou dráhu, nejdříve se angažoval v Občanském fóru, v polistopadových odborech a následně v komunální politice. V roce 1994 byl zvolen za ČSSD do Zastupitelstva města Prostějova a přes deset let vykonával funkci místostarosty města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva Olomouckého kraje a dvě volební období byl ve funkci náměstka hejtmana. V roce 2018 byl jmenován náměstkem ministra kultury a v této funkci působil zhruba rok a půl.