Se zvyšováním množství odpadu je právě odpadová politika stále důležitějším tématem. A taky velice často diskutovaným problémem. Co s odpady? Jak a co třídit? A proč? S tím vším se pojí i cena za svoz odpadu a nakládání s ním. Za prostějovský magistrát má z náměstků v gesci odpadové hospodářství stejně jako další komunální služby Jiří Pospíšil. Jak tedy za statutární město Prostějov hodnotí nynější nakládání s odpady? A chystá do blízké budoucnosti nějakou větší novinku?

 

* Jak byste zhodnotil dosavadní třídění odpadu od Prostějovanů?

„Velice dobře. Získali jsme za loňský rok v soutěži O keramickou popelnici v Olomouckém kraji třetí místo. Myslím si, že systém třídění odpadů je v našem městě na velmi dobré úrovni.“

* Kromě plastů či skla je dnes možné třídit třeba i kovy a oleje. Přibydou na tyto suroviny další místa k vytřídění?

„Máme kontejnery na kovy, ale dnes už lidé mohou ukládat kovy i do kontejnerů na plasty, vzhledem k tomu, že firma FCC, která odpad sváží, má třídicí linku a je schopná kovy z plastů vytřídit. Takže každý kontejner určený na plasty mohou lidé využít i na kovový odpad.“

* A oleje?

„O tom neuvažujeme. S kontejnery na oleje města, která ukládání olejů zavedla, nemají dobré zkušenosti. Takže oleje chceme nadále ukládat jen do sběrných dvorů.“

* V posledních letech Prostějov některé nádoby na odpady umístil pod zem. Hodlá magistrát v tomto trendu pokračovat?

„Pokud by se vyskytla nějaká dotace, možná bychom o tom uvažovali. Problém je, že polopodzemní nebo podzemní kontejnery se musí umístit do míst, kde nevedou inženýrské sítě. A takových míst v našem městě už mnoho není.“

* Některé obce zavádějí kontrolu množství komunálního a tříděného odpadu. A následné odměny za dobré nakládání s odpadem. Chystá se Prostějov k podobnému kroku?

„Žádné velké město určitě nebude schopné zavést tento systém, protože to zejména na sídlištích není realizovatelné. Spíše je to cesta pro malé obce.“

* Plánuje v dohledné době město změnu ve výši poplatku za svoz odpadu?

„Pro příští rok zůstává cena stejná, tedy 600 korun pro občana na rok. A stejně tak trvá sleva pro seniory.“