Jak se již stalo každoroční tradicí po sametové revoluci 1989 a pádu komunistického režimu, uskuteční se i v Prostějově slavnostní pietní akt jako vzpomínka na okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

Pietní akt se uskuteční v pondělí 21. srpna ve 14.00 hodin u pomníčku obětem takzvané ‚krvavé neděle‘ v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka. „Tímto uctíme památku tří zastřelených Prostějovanů Marty Říhovské, Ladislava Langa a Josefa Boháče a zároveň si připomeneme pětapadesáté výročí okupace,“ podotkl František Jura, primátor statutárního města Prostějova.

Pietního aktu se tradičně zúčastní zástupci Sokola, Armády ČR, Policie ČR, Městské policie Prostějov, Svazu protifašistických bojovníků a dalších společenských organizací.