„Česko je patrně na prahu další menší vlny koronaviru,“ soudí Ústav zdravotnických informací a statistiky. Může za to více faktorů.

Tím hlavním je rychlé šíření varianty omikron, která nyní opět střídá své subvarianty, a v neposlední řadě také stále menší obezřetnost obyvatelstva. Podle ÚZIS by ale už tato vlna neměla zdaleka dosahovat takových čísel, jako tomu bylo na konci ledna či začátku února.