(Adame Knesl, tiskový mluvčí společnosti AGEL) Až patnáct pacientů denně vyšetří lékaři v Postcovidovém centru Nemocnice AGEL Prostějov, ve kterém se postupem času změnilo spektrum pacientů po prodělaném koronaviru.

Postcovidové centrum otevřela prostějovská nemocnice z kraje roku 2021 a od té doby je počet přicházejících stále stejně vysoký. „Denně přichází, buď na vstupní vyšetření nebo kontrolu, kolem deseti až patnácti pacientů, kteří onemocnění covid-19 prodělali,“ potvrzuje primářka oddělení plicních nemocí Ivona Grygárková (na snímku) s tím, že v době největších záchytů onemocnění vyšetřili v centru až 20 pacientů denně. „Mění se však mírně spektrum těchto pacientů. V měsících listopad 2021 až únor 2022 převažovali pacienti po hospitalizaci pro těžký průběh onemocnění covid-19, komplikovaný oboustranným zápalem plic. Nyní dominují pacienti, kteří prodělali onemocnění doma nebo po opakované infekci a přicházejí buď na svou žádost nebo jsou odesíláni na vyšetření praktickými lékaři,“ pokračuje primářka.

S přetrvávajícími postcovidovými problémy přicházejí do Nemocnice AGEL Prostějov pacienti všech dospělých věkových skupin (děti do  18 let nemohou být vyšetřovány v plicních ambulancích pro dospělé) z celé Moravy, mírně převažují ženy po prodělání lehčích forem koronaviru. „Nejčastějšími příznaky je nevýkonnost nebo dušnost při malé námaze u pacientů, kteří dříve sportovali a byli například zvyklí běhat i osm kilometrů a nyní nejsou schopni ani rychlejší chůze,“ informuje o svých poznatcích z postcovidového cenra Grygárková a doplňuje: „Například u řady pacientů, kteří jsou  léčeni pro Astma bronchiale, dochází po prodělání onemocnění covid-19 ke zhoršení jejich potíží. U části pacientů - alergiků dojde po tomto onemocnění  k manifestaci Astma bronchiale.”

Jak primářka přiznává, i v současné době téměř každý den v ambulanci zachytí covid pozitivního pacienta, který přichází s nachlazením. „Řada pacientů má potíže i několik měsíců po prodělání onemocnění, takže počty těchto pacientů v naší ambulanci zatím nemají klesající tendenci,“ říká Ivona Grygárková a na závěr dodává, že vzhledem k současné situaci, kdy se hlásí stále noví a noví pacienti, neplánují v Postcovidovém centru Nemocnice AGEL Prostějov snižovat jeho kapacity.