V návaznosti na rozvolňování protiepidemických opatření a možnosti rozšíření úředních hodin pro veřejnost je od pondělí 7. prosince stanovena výrazně delší provozní doba Magistrátu města Prostějova.

V pondělí od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Ve středu pak rovněž od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Přesně tak prostějovský magistrát rozšířil své úřední hodiny od tohoto týdne. „Občané objednaní prostřednictvím objednávkového systému budou odbaveni i mimo uvedené dny a časy. Pro podatelnu mimo tyto stanovené dny platí, že podání je možno učinit vhozením písemnosti do schránky u vstupu do budovy radnice, případně zazvoněním přivolat obsluhu, která zajistí převzetí písemnosti. Nadále platí výzva pro občany, aby ve svém zájmu úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech, pokud je to možné, aby platby řešili bezhotovostně. A pokud potřebují konzultaci, aby v ideálním případě využili telefonní spojení,“ vyzývá Blanka Vysloužilová, tajemnice Magistrátu statutárního města Prostějova. „Žádáme také občany, aby při návštěvě pracovišť magistrátu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky a dbali všech hygienických opatření,“ dodala s důrazem v hlase Blanka Vysloužilová.