Složitá doba koronavirová dopadla velice těžce v závěru loňského roku také na Centrum sociálních služeb v Prostějově. Jak Večerník ve druhé polovině prosince informoval, v centru byli nuceni kvůli nákaze covid-19 uzavřít denní stacionář a v úplné izolaci se ocitl také domov pro seniory. Podle ředitelky Heleny Vránové se nyní ale situace postupně stabilizuje. Jenže přišla další nemilá událost, do karantény musel personál zdejší jídelny!

Večerník se během uplynulého týdne zajímal o aktuální stav panující v Centru sociálních služeb v Prostějově. „Až do konce týdne probíhá izolace uživatelů v jedné naší budově domova pro seniory. Denní stacionáře jsou již otevřeny. Koronavirus se nám teď přesunul na zaměstnance stravovacího provozu, takže jsme nový rok začali zostra a první lednový týden řešili nelehkou situaci, kdo nám bude vařit. Myslím, že jsme za pomoci ochotných brigádníků situaci ustáli a doufám, že ještě ustojíme, a to do konce karantény pracovníků kuchyně. Uživatelé to pocítili pouze jen na nemožnosti výběru stravy z více variant,“ informovala Večerník minulý čtvrtek Helena Vránová, ředitelka největšího sociálního zařízení v Prostějově.

V Centru sociálních služeb i nadále probíhají plošné testy. „Nadále se naši zaměstnanci testují každých pět dnů a připravujeme se na očkování, které by mělo na základě informací zřizovatele proběhnout v nejbližších dnech. Budou se očkovat jak zaměstnanci, tak klienti. Očkování je dobrovolné. Já osobně půjdu vzorem a nechám se naočkovat,“ říká Helena Vránová, které se Večerník ještě zeptal, jak je to s návštěvami uživatelů v tomto sociálním zařízení. „Příbuzní mají možnost navštívit své blízké, ale za určených podmínek dle nařízení vlády. Na návštěvu mohou přijít osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom rovněž písemný doklad. Na návštěvu mohou také osoby, které podstoupily před zahájením návštěvy POC test s negativním výsledkem. Testování návštěv provádíme v našem zařízení v předem domluveném čase. Počet rodinných příslušníků na návštěvě je stanoven na dvě osoby. Bez nutnosti podstoupení testů může být návštěva realizována u uživatelů v terminálním stádiu. Návštěvy také mohou přinést dárky či potraviny, ale pouze v originálním balení. Na návštěvu je možné přijít po telefonické domluvě s personálem příslušného oddělení. Ano, i přes tato přísná opatření je o návštěvy v našem centru velký zájem,“ konstatuje Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově.