Některými obávaný, jinými žádaný. Pandemický zákon patří po průběhu posledního roku k jednomu z klíčových zákonů, které mohou zásadně ovlivnit životy všech lidí v zemi. Původní vládní verzi loni nakonec sněmovna ani neprojednala pro mnohá „ale“, která znění zákona doprovázela. Nyní opozice donutila vládu k tomu, aby provedla změny.

Výsledkem tak je, že parlamentní kontrola zákona bude důraznější a větší, lidé se rovněž nemusí obávat plošného omezení pohybu. „Nový zákon umožní Ministerstvu zdravotnictví vydat mimořádná opatření celorepublikového charakteru v širším rozsahu, než dosud umožňuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Dokument zároveň zohledňuje, že opatření budou zavedena pouze v rozsahu nezbytně nutném a na nezbytně nutnou dobu. Je zde pojistka, že opatření budou podléhat schválení vládou ČR,” vysvětluje podrobnosti zákona ministr zdravotnictví Jan Blatný na webu Ministerstva zdravotnictví.

Co všechno ale pandemický zákon prosazuje a znamená? Jaký dopad bude mít na životy nás všech? A co všechno je s ním spojené? Na to se podíváme v malém výčtu.

Možnost zavírat obchody a provozy

Nadále bude mít exekutiva možnost uzavřít obchody nebo celé resorty. Tuto pravomoc bude mít Ministerstvo zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Budou moci omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu, obchodní nebo výrobní provozovny. Dále také volnočasové aktivity nebo vysoké školy. Rovněž budou moci nařídit používání respirátorů, a to i v provozech firem.

Odškodnění bude v zákoně

Hodně sporů přineslo zavírání podniků v oblasti odškodnění. Vláda průběžně schvalovala různé programy, například odbory sdružující obchodníky a podnikatele si ale opakovaně stěžovaly na složitost programů a obtížnost při získání odškodnění. To by se mělo změnit. Stát totiž nově bude povinen nahradit právnickým a fyzickým osobám skutečnou škodu, která vznikne při pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními. Poškození jej sice budou muset prokázat. Nicméně po programu, který třeba umožňoval získat zpět maximálně padesát procent nákladů na nájemné, je to určitý pokrok…

Omezení pohybu

Zákon do určité míry naváže na některé již dříve platné. Třeba na zákon o ochraně veřejného zdraví. Je tak možné zakázat nebo omezit styk skupin lidí podezřelých z nákazy s jinými lidmi, omezit cestování z některých oblastí a dopravu mezi některými oblastmi, což se třeba nyní děje v Karlovarském kraji a což na jaře pocítili lidé na Litovelsku a Uničovsku. Součástí je ale možnost také omezit setkávání lidí na kulturních a jiných akcích. Dále je možné zpřísnit možnost přecházení státní hranice, opět z důvodu možnosti zavlečení nakažlivé nemoci.

Kontrola parlamentem

Jeden z bodů, který byl kamenem sváru mezi vládou a opozicí. Právě opozice si stěžovala u původního návrhu, že by výrazně posílil vládu a oslabil parlament. Jinými slovy, zvolení zástupci veřejnosti do parlamentu – tedy poslanci – by neměli moc možností, jak opodstatněnost nasazení zákona vymáhat. Nově tak mimořádná opatření budou vyžadovat souhlas vlády, budou muset být zdůvodněna z hlediska epidemické situace i rizik. Každé dva týdny se bude přezkoumávat potřebnost restrikcí, vláda o nich ve stejném intervalu musí informovat sněmovnu.