Opatření, které je zřejmě ještě přísnější než vloni touto dobou, kdy koronavirus teprve vystrkoval své růžky a vtrhnul také do České republiky. Vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem se nyní rozhodla „zamknout“ našinec doma.

A to na celé tři týdny. Omezení jsou přísná. Ven z okresu bude možné vycestovat pouze s výjimkami, lidé se mají zároveň prokazovat tím, že předloží odpovídající dokument. Ať už potvrzení od zaměstnavatele, nebo třeba čestné prohlášení. Omezení zasáhne lidi i v rámci pohybu v jednotlivých obcích, kdy během vycházky či sportu není dovoleno opouštět katastrální území obce. Na řadu praktických potíží narazí třeba rodiče, kteří budou chtít dát na hlídání své děti prarodičům do jiného okresu, případně vyrazit ve své obci jen na dětská hřiště, jež se mají uzavřít. Potíž čeká i páry, kdy milenci mají rozdílná trvalá bydliště v různých okresech. A jak je to s cestami na chatu?

Ven z okresu jen s výjimkami, k příbuzným zákaz, na procházku pouze na území obce. A to po další tři týdny. To jsou jen některá opatření, která začnou platit od pondělí 1. března na území celé republiky. Umožňuje to nouzový stav, který má platit až do 28. března. Vláda se ho rozhodla vyhlásit nanovo poté, co ji k tomu sama Poslanecká sněmovna vyzvala.

Od pondělí se už ani ty nejmenší děti nepodívají do školek a škol, ty rovněž zůstanou zavřeny. A obchody jako papírnictví či dětský textil a obuv, které dosud mají otevřeno, také musí od 1. března zatáhnout rolety. 

 

Co se od pondělí 1. března může a co naopak nesmí?  

* Vycházky a běh přes den budou možné jen na území obce.

* Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.

* Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba potvrzení zaměstnavatele.

* Pro cesty k lékaři a na úřady mimo okres bude nutné čestné prohlášení či formulář.

* Nákupy budou možné jen v rámci okresu.

* Návštěvy příbuzných v rámci okresu jsou zakázány (s výjimkou zajištění nezbytných potřeb či nutné péče).

* Účast na svatbě je možná jen v rámci okresu.

* Uzavřené budou všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních.

* Na pracovišti je nutné mít roušku nebo respirátor pořád, pokud není člověk v místnosti sám.

* Uzavřou se obchody, které dosud mají výjimku. Jde např. o papírnictví, prodejny s dětským textilem a obuví.

* Roušky a respirátory venku povinně.

* V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec to bude povinné jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.

* Od pondělí končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru.

* Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů bude od 1. března povinné i na pracovištích. Výjimku budou mít lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova.

Jaké obchody mohou mít otevřeno?

* Otevřené budou i od pondělí potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo květinářství. Ze služeb budou moci fungovat čerpací stanice, výdejny zboží objednaných z e-shopů, myčky aut bez obsluhy nebo servisy telefonů a počítačů.

* Vláda dále ponechala výjimku trafikám, prodejnám krmiv a zahrádkářských potřeb, obchodům s domácími potřebami. Fungovat budou smět také odtahy a taxi služby.

* Lidé se od pondělí do 21. března naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví, uzavřené by oproti dosavadním opatřením měly od pondělí na tři týdny být také obchody se zbraněmi a střelivem.

Pohyb v rámci okresu 

* Pro cesty do zaměstnání v rámci okresu a Prahy není potřeba žádný doklad.

* Žádný doklad není třeba ani pro cesty na nákup, k lékaři nebo na úřad.

* Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00 hodin, a to pouze po území obce, nikoli okresu. Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště. Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

* Pro přejíždění mezi jednotlivými městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.

* Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.

Cestování mimo Prahu

* Při cestách mimo obec bydliště je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

* Při cestách mimo obec například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).

* Vzor čestného prohlášení zveřejnil i Úřad vlády.

* Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

* Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti nepřetržitě být po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

* Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnu pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.

* Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.

* Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.

* Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.

* Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Sankce a kontrola dodržování omezení

* Za porušení je sankce až 20 tisíc korun.

* Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé ČR. Policie využije všech svých kapacit. Kontroly budou i ve vlacích a autobusech.