Hned několikrát během jednání upozornil primátor František Jura zastupitele na značnou hrozbu a možnost nákazy onemocněním covid-19 a požádal je o co nejstručnější diskuzní příspěvky se snahou co nejvíce zkrátit dobu jednání. Bohužel kvůli naprosto nezodpovědnému chování některých členů opozice to nebylo možné.

„Sedíme zde už přes šest hodin v nevětraném prostoru. Žádám vás o maximální ohleduplnost a stručnost v diskuzních příspěvcích,“ apeloval primátor na zastupitele již krátce po šestnácté hodině. Nebylo to nic platné, zejména opozičníci se hrnuli do dalších a dalších diskuzí, někteří z nich se hlásili o slovo i třikrát za sebou. „Upozorňuji, že jednání ukončím a pokračovat budeme v jiný den,“ ozval se vícekrát během následující hodiny František Jura (ANO 2011).

Ve chvíli, kdy okolo půl sedmé večer byly projednány všechny body programu a přiblížil se úplně ten poslední s dotazy a podněty zastupitelů, ozval se řídící schůze opět s apelem na všechny zastupitele. „Navrhuji, abyste veškeré své podněty a dotazy zaslali do konce týdne elektronickou poštou, a my na ně stejným způsobem neprodleně odpovíme. Je totiž nejvyšší čas jednání ukončit,“ hřímal Jura, ovšem než stačil dát o tomto návrhu hlasovat, přihlásil se k diskuzi opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu!). „Nemůžete nechat hlasovat o zrušení bodu programu! Jestli jde o mě, mám tady jen dva příspěvky, takže vás zdržovat nebudu,“ nechal se slyšet. „Nezdržujete, ale většina členů zastupitelstva intenzivně vnímá to, že je to od vás nezodpovědné. Určitě jsou věci, které můžeme řešit až následně. Diskuze jsou samozřejmě předmětem zastupitelstva, ale ne v této covidové situaci,“ odpověděl mu primátor Jura. „V tomto případě tedy zastupitelstvo nesvolávejte,“ odsekl Ošťádal. A tak se diskutovalo dál. Vyřešit se ale stejně nic nemohlo...