Zatímco se vláda České republiky připravuje vyhlásit pracovní povinnost pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol, v prostějovské „zdravce“ se navíc připravují na období maturit. Jak ovšem upozorňuje ředitel SZŠ v Prostějově Martin Mokroš, složit letos maturitní zkoušku v době, kdy studenti budou povinně povoláni do nemocnic, bude hodně těžké. Navíc během uplynulých dní už řada studentů prostějovské zdravotnické školy pomáhá lékařům a sestrám ve zdejší nemocnici. Jsou tak společně s nimi v první covidové linii.

  

* Kvůli koronavirové situaci jsou samozřejmě uzavřeny také střední školy. Jakým způsobem nyní „přežívá“ střední zdravotnická škola?

„Střední zdravotnická škola jede aktuálně na plný plyn, protože její studenti třetího a čtvrtého ročníku jsou na praktické výuce v nemocnici na základě vládního nařízení, dále samozřejmě běží distanční výuka. A to hlavně formou on-line prostřednictvím příslušných aplikací. Zároveň běží přijímací řízení a podávají se přihlášky na vysoké odborné školy a vysoké školy. Takže administrativa také jede na plné obrátky, tudíž názory, že se vlastně kantoři flákají a ve školách nikdo není, jsou zcela zcestné.“

* Hodně se v těchto dnech hovoří o pracovní povinnosti žáků středních škol. Půjdou tedy zejména vaši studenti vypomoci zdravotnickému personálu nemocnic?

„Vaši otázku bych trochu upřesnil, pracovní povinnost se týká pouze zdravotnických škol a škol se zdravotnickými obory a stanovuje ji vláda, studenti jsou povoláváni do služby hejtmanem příslušného kraje. Jedná se o povinnost, jejíž odmítnutí je penalizováno, tudíž otázka nestojí, zda půjdou, ale kdy budou povoláni. Možná v době, kdy budou čtenáři číst náš rozhovor, bude tato povinnost již v běhu.“

* Máte mezi studenty i ty, kteří se dobrovolně hlásí k pomoci v nemocnici?

„Ano máme studenty, kteří pracují dobrovolně. Buď jsme jako škola osloveni institucemi, nebo studenti sami iniciativně přijdou s tím, že chtějí někde pomoci.“

* Blíží se maturity, jak se vaši studenti na ně dokáží připravit, když výuka probíhá pouze distanční formou?

„Maturity, to je kámen úrazu… Jsem proto rád, že si alespoň premiér Babiš všiml toho, že studenti ze ‚zdravek‘ makají na povinné službě a že se do toho mají připravovat k maturitě. Na základě jejich podnětů uvažuje o úřední maturitě průměrem. Do této doby nikdo na podněty Asociace ředitelů zdravotnických škol prakticky nereaguje, a když tak jen vágně. Částečně chápu stanovisko CZESHA, která s úřední maturitou nesouhlasí, ale je třeba si uvědomit, že je v této instituci především velký lobbing asociace gymnázií, která prostě chtějí maturitu za každou cenu, protože jsou vždy a především mezi sebou maximálně soutěživá. Jiné typy odborných škol trpí tím, že nemají žádnou praktickou výuku, takže se bojí jen tak pustit do světa nezkušené kuchaře, číšníky, kadeřnice, zedníky, strojaře a další.“

* A jak jste na tom s maturitami konkrétně na vaší škole? 

„Všechny ‚zdravky‘ mají teď v podstatě praktickou část maturity za sebou, protože jejich maturanti jsou v první linii v boji s covidem. Nikdo se jich neptá, jak pak mají natrénovat ty za mne přihlouplé didaktické cermatovské testy, nad kterými i já částečně významně pozvedávám obočí. A pokud teď budou opětně povoláni do povinné služby, jejich maturitní příprava prakticky skončí. A i já budu jen skřípat zuby nad tím, že je někdo bude nutit zaškrtávat odpovědi na mnohdy nesmyslné otázky. Na závěr chci dodat, že jsem hrdý na své maturanty, ale i třeťáky a samozřejmě i na partu odborných vyučujících, která s nimi v místní nemocnici bojuje s covidem, protože tohle je taková škola života, která se z paměti nedá vymazat. Nechci ale zapomenout na nikoho z dalších zaměstnanců školy v sekci všeobecných předmětů, technicko-hospodářské pracovníky, protože každý přispívá svým dílem k fungování celé instituce, která je teď jako člen IZS v první linii boje se zákeřným nepřítelem.“