V souvislosti s provozem očkovacím centru ve Společenském domě v Prostějově, Komenského ulice žádá Krizový štáb města Prostějova další dobrovolníky o součinnost.

Pracovní doba v očkovacím centru bude pondělí – pátek 8:00 – 16:00.

V případě potřeby existuje možnost rozdělit si směnu na dopolední a odpolední.

Pozice „hosteska“

Pomoc při nasměrování občanů uvnitř očkovacího centra.

Poskytování informací organizačního charakteru.

Nutná je ochota pomoct méně pohyblivým občanům a komunikativní schopnosti.

Pracovníci projdou krátkým školením. 

Dobrovolníky registruje pracoviště Turistického informačního centra (TIC) Prostějov Magistrátu města Prostějova, tel.: 800 900 001. 

Pracovnice TIC si zapíšou kontaktní údaje na zájemce o pomoc v očkovacím centru a tito budou dle potřeby kontaktováni.

 

Děkujeme za pomoc!