V minulém vydání Večerník informoval o nebývalém incidentu, ke kterému došlo ve středu 5. května v útrobách prostějovského magistrátu. Skupinka asi deseti zástupců z řad rodičů zde u vedoucího odboru školství Petra Ivánka nevybíravým způsobem protestovala proti povinnému testování dětí ve školách i nošením roušek během vyučování.

Sami rodiče však uvnitř radničních prostor neměli nasazenou ochranu dýchacích cest a byli tak vyvedeni policií. Všichni se z přestupku budou zodpovídat u správního orgánu. A minulé úterý se prostějovští radní na svém jednání protesty rodičů zabývali.

 

„Rada města projednala žádost rodičů vyzývající k nerespektování mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví České republiky stanovených pro fungování škol a po projednání žádosti důrazně doporučuje školám a školským zařízením, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, dodržovat veškeré povinnosti stanovené mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, zejména povinnost umožnit osobní přítomnost žáků ve škole pouze po absolvování neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a dále povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest,“ informoval Večerník o výsledku projednávaného bodu Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějov, který zastupuje zdravotně indisponovaného náměstka pro školství Jana Krchňavého.

„Toto usnesení rady města ostatně podpořil svým rozsudkem ze dne 6. května tohoto roku i Nejvyšší správní soud, který zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření o povinnosti testování dětí ve školách. Soud konstatoval, že povinnost testování žáků není v rozporu se zákonem ani ústavním pořádkem. Cílem testování je ochrana veřejného zdraví a v tomto ohledu soud vnímá antigenní testy jako jakési ´hrubé síto´, které je možná méně spolehlivé, nikoli však zcela zbytečné, a tudíž nerozumné,“ konstatoval Pospíšil.