V minulém díle našeho průzkumu jsme se zaměřili na velké kulturní akce, které musely být přeložené, případně kompletně zrušené. Stejný osud potkal také menší a lokální akce, o ty byli ochuzeni především místní obyvatelé. V uplynulém podzimním a předvánočním období museli většinu z nich oželet. Zrušeny tak byly nejen koncerty i tradiční rozsvěcování stromečků či adventní akce, pořadatelé toho museli nemálo „odpískat“.

Kulturních a společenských akcí přitom bylo v plánu opravdu hodně, ale bohužel většina z nich musela být stejně jako v předchozím roce zrušena. Za vším stála zhoršující se situace s epidemií koronaviru a přísná opatření z toho vyplývající. Obzvláště na Prostějovsku na začátku vlny varianty delta byla míra nákazy vysoká. Tradiční rozsvěcení vánočního stromečku se tak v drtivé většině obcí i menších měst letos muselo obejít bez fanfár a doprovodného programu.

Přitom se s rozsvěcením počítalo téměř do posledních chvil. Krátce před první adventní nedělí ale vláda vyhlásila nouzový stav. Jím stanovený limit osob ale nebyli pořadatelé schopni dodržet, situace je mrzela, náhradní řešení v tomto případě však nepřicházela v úvahu. „Stále jsme hledali cesty, jak bychom mohli akci pro děti uskutečnit. Vše jsme pečlivě konzultovali i s krajskou hygienou. Po vyhlášení nouzového stavu jsme se však rozhodli program zrušit,“ prozradila starostka Plumlova Gabriela Jančíková a velmi podobné hlasy se ozývaly i z dalších míst, kde se této tradice pravidelně účastnila řada nejen místních obyvatel.
V drtivé většině obcí a městeček se o doprovodný program zvykově za asistence dospělých přičiní děti ze základních a mateřských škol. V letošním roce tak jejich přípravy přišly vniveč. Mimo tradičního rozsvěcování musela být zrušena i řada dalších hojně navštěvovaných adventních akcí. Zrušeno tak hlásily například různé předvánoční koncerty, zastaveno bylo i klasické zpívání koled. Opomenout nelze ani vánoční jarmarky.
Jednou z prvních větších akcí, na něž dopadla epidemie, byl lampionový průvod v Kostelci na Hané. Akce, jaká se těšila opravdu velké oblibě u dětí i rodičů, neproběhla vinou stále většího počtu nakažených ve městě a místních dětí v karanténě. „Spoustu jsme toho měli už nachystáno a teď to bohužel přijde vniveč. Nicméně hodně lidí ze spolků spolupořádajících akci je nemocných. Ani děti na tom nejsou nejlépe, ostatně tři ze čtyř tříd v naší mateřské školce skončily kvůli covidu v karanténě. Za těchto okolností bychom nedokázali zajistit organizaci na patřičné úrovni, navíc nechceme přispět k dalšímu šíření nemoci,“ vysvětloval starosta Kostelce na Hané František Horák, kterého zrušení velmi mrzelo.
Stejný osud pak potkal i třeba uspávání zvířátek v Určicích. Našly se i akce, které ale proběhly bez větších komplikací. Jednou z nich byl průvod světýlek v Kralicích, kde se na stezku odvahy vydalo téměř sto dětí. Na Mikuláše pak nechyběla i klasika pořádaná turisty ze Smržic, čímž je výstup na Velký Kosíř, u kterého se bavily všechny generace. A Smržice ještě jednou, tam jednoznačně bodovali a předběhli dobu místní zahrádkáři, Vánoční minijarmark v jejich režii s několika obtěžkanými stolečky, se sváteční náladou a punčovým okénkem přilákal rodiny s dětmi, ale také starší obyvatele.
​ Celkem vzato se na mnoha místech snažili občanům nahradit řadu neuskutečněných akcí. Některé se v regionu svého prostoru dočkaly, ale rozhodně jich nebylo tolik, jak jsou občané zvyklí. Nezbývá než doufat, že v novém roce už zase začne pulzovat čilý kulturní a společenský život, jenž se na čas přesunul do virtuálního prostoru. Kulturní život totiž činí naše bytí mnohem kvalitnější. Žijeme-li kulturně, má to pozitivní dopad na naše fyzické i mentální zdraví.