Vážení a milí spoluobčané,

v letošním roce si asi všichni uvědomujeme, že prožíváme poněkud jiné Vánoce než v minulých letech.

Pandemie koronaviru a dopad nemoci i mimořádných opatření nás všechny tíží a znepokojují.

Snad nebude ode mne troufalé, že si přesto dovolím popřát Vám pokud možno co nejlepší prožití vánočních svátků v kruhu Vašich nejbližších.

Věřím, že radost a štěstí nám mohou přinést pocit, že myslíme na druhé. Že právě lidem kolem sebe přejeme vše dobré.

Doba, do které se narodil Ježíš, rozhodně nebyla snadná. Přesto se narodil právě pro nás.

Myslím na Vás všechny, když si opakuji s Janem Pavlem II.: „Nebojte se!“

Tak nám všem společně přeji požehnané Vánoce a odchod veškerého trápení.

Jitka Chalánková,

vaše senátorka