Bydlení je jedním z klíčových témat, která poukazují na životní úroveň obyvatel, rodin a domácností. Podporované bydlení je jednou z metod, jak předcházet problémům souvisejícím s nedostatkem zázemí pro obyvatele. Lze jím zvýšit atraktivitu obce, neboť jen obec, která se stará o své občany a vytváří pro ně potřebné zázemí a služby, se stává atraktivní, aby v ní lidé chtěli žít, zakládat rodiny a být součástí obce. Podporované bydlení se zaměřuje na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky.

„Cílem Koncepce podporovaného bydlení je vyhodnocení současné demografické situace, zhodnocení demografického a sociálního vývoje s ohledem na bytové potřeby obyvatel obce. Dále je cílem analyticky vyhodnotit situaci v oblasti bytové politiky a bytové nouze v Prostějově a zjistit potenciální cílové skupiny s ohledem na aktuální i budoucí potřebu podporovaného bydlení,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Alena Rašková.

Obsahem této koncepce jsou základní, statisticky zjistitelná data demografických, ekonomických a sociologických ukazatelů. V této analýze jsou popsány základní vztahové skutečnosti včetně specifikace cílových skupin a závěry, na základě kterých bude možné se lépe orientovat a směrovat cílenou podporu bydlení ve městě.

„Primární jsou demografická data, neboť podporované bydlení je pro obyvatele města. Proto bylo naprosto prvotním úkolem vyhodnotit vývoj obyvatelstva v širším kontextu, jako je vývoj počtu obyvatel, přirozená měna, podrobná věková struktura, migrace, vzdělání, národnostní složení, ekonomická aktivita, nezaměstnanost a podobně. To znamená popsat socioekonomický vývoj ve městě. Tato data byla zdrojem pro následný návrh opatření, která budou sloužit pro implementaci podporovaného bydlení ve městě,“ uzavřela náměstkyně Rašková s tím, že koncepci budou schvalovat zastupitelé.

Koncepci podporovaného bydlení statutárního města Prostějova zpracovala společnost EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o., Křelov za nabídkovou cenu 120 tisíc korun.

 

Speciální příloha ŽIVOT VE MĚSTĚ II byla součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 12. září