V rámci této speciální přílohy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Život ve městě II byly popsány a podrobně zhodnoceny všechny stavební investice statutárního města Prostějova během uplynulého volebního období. Večerníku se však podařilo navíc získat seznam již naplánovaných stavebních investic, které budou realizovány ještě v dalším průběhu tohoto kalendářního roku a co víc, investice, které s největší pravděpodobností budou součástí městského rozpočtu pro rok 2023.

 

Stavební investice realizované do konce roku 2022

Chodníky podél ulice Vrahovická

Regenerace Sídliště Svornosti, 1. etapa

Stavební úpravy křižovatky ulic Tovární a Říční – propojení „myší díra"

Dopravní prostupnost území J. B. Pecky – Kostelecká

Lávka pro pěší v Čechovicích

Odvodnění Kolářových sadů

Zateplení bytového domu Finská 9

Veřejné prostranství Husovo náměstí

Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská – chodníky Trávnická

ZŠ v ul. Palackého – generální oprava střechy, okapů                

Parkoviště u hřbitova

Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu SOŠPO

Bytový dům Polišenského 3 – výměna oken a parapetů

Předpokládané stavební investice pro rok 2023

Autobusový terminál Újezd

Oprava budovy KASC – projektová dokumentace

Oprava střechy ZŠ v ul. Palackého, 2. etapa

Regenerace Sídliště Svornosti, 2. etapa

Rekonstrukce budov MŠ Čechovice

Zvýšení kapacity jeslí na Sídlišti Svobody

Zvýšení kapacity ZŠ v ul. Valenty, ZŠ a Reálného gymnázia Otto Wichterleho

Příprava projektové dokumentace na atletický stadion

 

Speciální příloha ŽIVOT VE MĚSTĚ II byla součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 12. září