„Politici by měli občanům skládat na konci funkčního období účty,“ říká náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová, když jsme se zeptali, jaké výsledky měla její práce ve vedení radnice i v dobrovolnické „okrašlovací činnosti“ za poslední čtyři roky. Z její odpovědi vznikl následující docela úctyhodný seznam. Teď už chápeme, proč Miladě Sokolové řada Prostějovanů a Prostějovanek přezdívá „motorová myš“. „Ačkoli mám ptačí příjmení, nechci se chlubit cizím peřím, a proto zmíním jen aktivity, které jsem prosazovala nebo se podílela na jejich realizaci a organizaci,“ razí sympatický přístup aktivní náměstkyně primátora, jež má ve vedení na starost kulturu, životní prostředí, ale často míří i do oblasti podpory cestovního ruchu.

Zde je seznam jejích hlavních aktivit, který ovšem nezahrnuje velké společné projekty celého vedení města. Posuďte sami!

Ve vedení města:

 • Opakovaná organizace komunitního sázení, kdy občané mohou sami sázet stromy ve vytipovaných místech ve městě
 • Prosazení úprav veřejných prostranství i s využitím prvků modro-zelené infrastruktury, zejména u hlavního vlakového nádraží nebo u školy na Husově náměstí
 • Rozšíření květnatých luk, které dělají město krásnějším, ale pomáhají i zachování živé přírody ve městě
 • Výstavba nového sídla pro ochránce přírody, které splňuje všechny nároky na ekologicky šetrnou budovu a modro-zelenou infrastrukturu na Husově náměstí
 • Ochrana hnízdících ptáků i labutí prostřednictvím značky a tabulek s výzvou k nekrmení vodního ptactva a osvěta v této oblasti
 • Rozšíření psích louček, jejich oplocení i dodání cvičebních prvků v možných případech
 • Zvýšení příspěvku na sterilizaci koček a kastraci psů
 • Pravidelné vytváření zimovišť pro ježky a další živočichy
 • Dlouhodobý plán péče o lesopark Hloučela, který zabrání, aby nám Hloučela zestárla před očima a v jednu chvíli v ní začaly ubývat stromy
 • Zapojení prostějovských stromořadí do soutěží Alej roku a propagace „našich“ účastníků
 • Podpora vzniku nových biocenter, která vzniknou mezi Záhořím a Brněnskou ulicí a také ve Vrahovicích
 • Rozšíření kulturní nabídky prostřednictvím letní scény na nádvoří prostějovského zámku a instalace pódia, na kterém čile vystupují prostějovské soubory, divadla a kapely všech žánrů, včetně těch menších
 • Zapojení Prostějova do projektů Brány památek dokořán a Dny evropského dědictví, při kterých se Prostějovanům otevřela řada běžně nedostupných míst
 • Pomoc živnostníkům v oblasti cestovního ruchu nastartováním a realizací projektu slevových karet „Prostějov baví“
 • Návrh konkrétní finanční podpory prostějovských živnostníků a malých firem v době covidu
 • Rozběhnutí kulturně-kulinářského Festivalu dobrého jídla v ulicích města
 • Obnovení tradice Vynášení smrtky pro děti ze škol a školek
 • Podpora a organizace výstav v městské galerii v zámku
 • Namalování „skákací“ dráhy pro děti na náměstí Spojenců
 • Příprava a zajištění projektu a bohatý program celoročních oslav 630 let Povýšení Prostějova na město
 • Příprava a zajištění oslav 500 let od položení základního kamene prostějovského zámku
 • Zavedení módních přehlídek, které drží tradici „města módy“, na hlavním náměstí v rámci Prostějovského kulturního léta
 • Instalace mlžítek na prostějovském náměstí
 • Instalace Lavičky zamilovaných s cílem propagace a zvýšení návštěvnosti botanické zahrady
 • Rozjetí prostějovského příběhu v aplikaci Skryté příběhy jako propagace města a připomenutí velké osobnosti Otto Wichterleho
 • Propagace Prostějova a jeho kulturních památek a vstup města do Sdružení cestovního ruchu Střední Morava
 • Rozšíření letního kina v rámci Prostějovského léta na další místa (zámek, velodrom, Kolářovy sady)
 • Podpora obnovy pivovarského rybníčku ve Vrahovicích
 • Divadelní představení pod širým nebem v Kolářových sadech
 • Prosazení výstavby návštěvnického zázemí v Kolářových sadech
 • Realizace beachvolejbalového hřiště a pískových soch včetně dětského hřiště na hlavním prostějovském náměstí
 • Propagace městské galerie

S kolegy z Okrašlovacího spolku města Prostějova:

 • Organizace pravidelných úklidů Hloučely
 • Organizace akce Restaurant Day
 • Organizace charitativní soutěže ve vaření gulášů
 • Organizace Dýňové stezky odvahy a zručnosti pro děti
 • Velikonoční hledání vajíček pro děti z mateřských škol
 • Vánoční a velikonoční stromečky zdobené dětmi na hlavním prostějovském náměstí
 • Vánoční dárky pro opuštěné seniory a děti z dětských domovů

Málokdo asi bude zpochybňovat, že Milada Sokolová dokázala rozhýbat jí svěřené oblasti ve vedení radnice, velmi aktivní je i v oblasti dobrovolnických aktivit. Jako žena se silným sociálním cítěním má i proto všechny předpoklady být dobrou primátorkou v dnešních nelehkých časech.

 

Speciální příloha KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 19. září

 

38 volby special