Pro novinářskou obec byl uplynulý rok hodně smutný. Naše řady opustila trojice opravdových žurnalistických es. Sportovní novinář Vlastimil Kadlec, reportérka a později také městská kronikářka Olga Katolická i sportovní fotograf Milan Začal. To jsou jména, která nelze jen tak nahradit.

Vlastimil Kadlec, můj otec, mě vlastně novinářskému řemeslu naučil. Postupnými krůčky, navíc ve mně dokázal vzbudit zájem o vše, co se okolo nás děje. Nejen ve sportu, ze kterého byly moje první reportáže. Táta mi vždycky říkal, že být novinářem není jen zaměstnání, ale poslání a zároveň diagnóza. Otec zemřel ve chvíli, kdy měl ještě rozpracovány písemné vzpomínky na dávné sportovní doby v Prostějově. Bohužel, už je nestačil dokončit.

Mě jsem také tu čest, že jsem alespoň pár let, jako novinářský elév v Prostějovském týdnu, měl za kolegy Olgu Katolickou s Milanem Začalem. S „Olinkou“, jak jí všichni familiérně nazývali, mnohdy sice nebylo lehké vyjít, ale jenom proto, že na novinářskou práci byla velký pedant. Také jí vděčím za mnohé, naučila mě třeba dostat se v žurnalistice na jádro věci a zabývat se jen podstatnými fakty. A Milan Začal? Mistr objektivu? Strávil jsem s ním spoustu chvil při nejrůznějších sportovních utkáních. Dodnes snad v Prostějově není fotografa, který by v zápalu boje při fotbale, hokeji, basketbalu či volejbalu dokázal zmáčknout spoušť fotoaparátu v tu pravou chvíli. Jeho „momentky“ byly naprosto výstavní a redakce z nich těžila.

Všechny tři novinářské legendy zůstanou navždy v našich srdcích a vzpomínkách.