Vegetační střecha přináší spoustu výhod nejen majitelům domů, ale i jejich okolí. Nejenže výrazně šetří výdaje za energie, ale vytváří i příjemné mikroklima.

Už počátkem 20. století se v naší republice začaly objevovat první „moderní” vegetační střechy. Dlouhá desetiletí patřily spíše mezi výjimky, ale to se v posledních pár letech výrazně změnilo. Vegetační nebo také zelené střechy jsou dnes trendem, za kterým stojí hlavně důraz na úsporu energií a ekologii. Nemalou roli hraje v tomto směru i prohlubující se sucho.

Lze na ně získat dotace

Zelené střechy mají vysoce pozitivní účinek na životní prostředí. Zároveň v sobě velmi často skrývají ohromný potenciál pro vytvoření příjemných míst pro relaxaci, a to především ve městech, kde je zeleně nedostatek. Dále zvyšují atraktivitu budov a jejich užitnou hodnotu – a bavíme se nejen o rodinných domech, ale stejně tak o bytových domech, komerčních stavbách a čím dál častěji o průmyslových objektech.

Je prokázané, že pro zlepšení ovzduší není potřeba úplné ozelenění všech střech, ale naopak stačí vytvořit alespoň jejich síť, která dokáže nepříznivé vlivy okolí značně snižovat. Navíc pro svou vegetační střechu můžete získat dotaci až 100 000 korun z programu Nová zelená úsporám.