Služba Senior taxi je v Prostějově poskytována již od roku 2015 a je od počátku hojně využívána, a to nejčastěji k návštěvám lékařů a zdravotnických zařízení. Dlouhodobě tyto jízdy tvoří více než 80 procent všech uskutečněných jízd. Aktuálně je služba Senior taxi v Prostějově provozována na základě Smlouvy o poskytnutí služeb na období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.

Poskytovatel služby využívá v Prostějově dvě vozidla, jejichž kapacita je naplněna. Měsíčně se uskuteční zhruba 900 až 1000 jízd. „Cena za jeden kilometr jízdy byla ve výši 26 korun, přičemž klienti platí pouhou dvacetikorunu za celou jízdu. Zbytek ceny hradí město Prostějov. Maximální fakturace za dobu předpokládaného trvání smlouvy činí 1,8 milionu korun. Tuto částku bylo připraveno město Prostějov uhradit provozovateli služby Senior taxi,“ uvedla Marcela Župková, náměstkyně primátora Prostějova pro sociální oblast.

V souvislosti s výrazným růstem nákladů v roce 2022 se uskutečnila schůzka s poskytovatelem služby. „Od uzavření smlouvy vzrostla cena ropy do doby projednání žádosti o navýšení ceny služby o zhruba 40 procent, rostly také náklady na servis a běžnou údržbu vozidel, mzdy, energie a jiné náklady související s provozováním služby, proto nebyla služba za původních podmínek dle vyjádření poskytovatele nadále udržitelná. Možností tak bylo navýšení ceny za jeden kilometr jízdy a maximální plnění smlouvy ze strany města Prostějov, nebo ukončení smlouvy výpovědí ze strany poskytovatele služby. Jelikož se jedná o mezi seniory oblíbenou službu, kterou město nemělo zájem zrušit, přistoupilo k navýšení nákladů a úpravě smluvních podmínek. Nově tak cena za jeden kilometr činí 40 korun, pro seniory však zůstal i nadále zachován poplatek 20 korun za jednu jízdu. Věříme, že tato pomoc bude i nadále ku prospěchu našich seniorů,“ sdělila Župková.

 

Speciální příloha zaměřená na ŽIVOT VE MĚSTĚ I vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 12. června