Rada města Prostějova schválila poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Prostějova v dotačním titulu 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání schválilo dotační program – „Program na podporu sportovní činnosti v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Prostějova“ s vyhlášenými dotačními tituly:

- dotační titul 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“

- dotační titul 2 „Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“

- dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“

- dotační titul 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti   žadatele“

Pro výše zmíněný dotační program zastupitelé, v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023, schválili finanční prostředky v celkové výši 21,45 milionu korun.

Pro dotační titul 4 byla alokována celková částka ve výši 1,05 milionu korun. Přijato bylo celkem 39 žádostí, vyhodnoceno 37 žádostí. 2 nebyly hodnoceny z důvodu nesplnění kritérií.

 

Speciální příloha zaměřená na ŽIVOT VE MĚSTĚ I vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 12. června