Zřízení letní scény na nádvoří prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí se městu vyplatilo. O vystoupení v rámci kulturní či společenské akce je ze strany účinkujících enormní zájem a značný interes byl zaznamenán rovněž ze strany návštěvníků. První náměstkyně primátora Milada Sokolová věří, že letošní městem sestavený program letní scény na zámku opět zaujme.

„Občané města dříve volali po stálé letní scéně na hlavním prostějovském náměstí. Domnívám se ovšem, že ne všechny koncerty jsou vhodné pro tak velkou scénu, kterou povětšinou stavíme na Prostějovské kulturní léto, také na hlavním náměstí nechce každý vystupovat. Letní scéna na nádvoří zámku je právě ‚tak akorát‘. Má báječné zázemí pro vystupující, k dispozici stoly i židle a stojí připravená od června až do konce září,“ sdělila Milada Sokolová, první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova s tím, že po loňském úspěšném provozu si Prostějované na letní scénu již zvykli.

Zvyšuje se také počet zájemců, kteří si pódium na nádvoří zámku pronajímají. „Povětšinou nám Prostějovanům chvíli trvá, než si zvykneme na nové věci, ale letošní sezóna je již zcela naplněna, z čehož mám obrovskou radost. Čekají nás koncerty různých kapel a žánrů – ať již těch místních, či přespolních – divadelní představení, vystoupení pěveckého sboru či ochutnávky vína. Opět připravujeme i po skvělých zkušenostech a vysoké návštěvnosti další ročník Pro Fest Country, což je hudební festival, který nás čeká v srpnu,“ láká na letošní zámecké akce Sokolová, která souhlasí s tím, že o šanci vystupovat na nádvoří zámků usiluje mnoho kulturních a společenských subjektů. „Jak jsem již zmínila, zájem je obrovský a vhodné termíny byly velmi rychle zaplněny. Cena je značně příznivá, je stanovena včetně zázemí a zapůjčení stolů a židlí. Výše nájmu začíná na pěti stech korunách za akci, nejvyšší možná částka nájemného jsou tři tisíce korun. Je odvislá od osoby pořadatele, zdali se jedná například o neziskovou organizaci, umělecké spolky či právnické osoby, také ale od toho, zda pořadatelé vybírají či nevybírají vstupné. Cena nájemného je jednotná, bez ohledu na délku trvání akce. Veškeré potřebné informace dodají kolegyně z oddělení Duha či je zájemci naleznou na internetových stránkách města,“ připomíná první náměstkyně primátora s tím, že také letos se Prostějované mohou na nádvoří zámku těšit na promítání filmů. „Ano, lidé si již zvykli a je fajn využívat krásného letního počasí k posezení venku a ne uvnitř prostor. Letní kino promítat samozřejmě bude,“ ujistila Milada Sokolová.

 

Speciální příloha zaměřená na ŽIVOT VE MĚSTĚ I vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 12. června