Inflace a rostoucí náklady nutí statutární město Prostějov mírně upravit cenu v městských nájemních bytech. Bude přitom postupovat s maximálním ohledem na nízkopříjmové a ohrožené skupiny občanů. Nájemné se nebude upravovat hned, ale postupně. Noví nájemníci platí aktualizovanou cenu od 1. června 2023, držitelé smluv na dobu určitou při jejich prodlužování po 1. červnu 2023. Kdo má smlouvu na dobu neurčitou, ten dostane nový výměr platný až od 1. ledna příštího roku.

Výše nájemného v městských bytech bude nově činit 88 korun za metr čtvereční. Nedotkne se to ovšem velkých bytů s rozlohou nad 100 metrů čtverečních. „Bereme ohled na fakt, že tyto byty jsou převážně ve starších nezateplených domech a mají vysoké stropy. Z toho všeho plynou vyšší náklady na energie,“ říká náměstkyně primátora Marcela Župková. Mírnější úpravy se dotknou také domů s pečovatelskou službou (DPS) obývaných starobními a invalidními důchodci. V těchto budovách v ulicích Finská, Hacarova a Polišenského bude nájemné stanoveno na 80 korun za metr čtvereční. V domech v ulicích Brněnská, Fanderlíkova, Kostelecká a Polská a DPS v ulicích Zrzavého a M. Pujmanové, kde jsou takzvané nízkopříjmové byty, bude nájemné do budoucna činit 68 korun za metr čtvereční. V takzvaném prostějovském „Parlamentu“, tedy v domech Šárka 9 a 11, nájemné dosáhne částky 44 korun za metr čtvereční. Úpravy se naopak nijak nedotknou městského domu v Sušilově ulici, kde nájemné už nyní dosahuje částky 150 korun za metr čtvereční. Město se zároveň bude snažit maximálně vyjít vstříc lidem, kteří by měli s aktualizovanou výší nájmu problém. „Takoví nájemníci mohou požádat Domovní správu Prostějov o byt s menší rozlohou nebo o takzvaný nízkopříjmový byt,“ vysvětluje Marcela Župková. Mimo městské byty se nájemné v Prostějově pohybuje okolo částky 150 až 200 korun za metr čtvereční.