V průběhu uplynulých pěti měsíců proběhlo na prostějovském magistrátu hned dvojí šetření spokojenosti občanů a klientů se službami úřadu. V prvním případě šlo o rozsáhlý dotazníkový výzkum. Dotazníky byly k dispozici na internetových stránkách města, na facebookovém profilu, dále byly zveřejněny v Prostějovských Radničních listech a fyzicky k dispozici na nejnavštěvovanějších odděleních magistrátu. Respondenti měli možnost odevzdávat vyplněné formuláře v turistickém informačním centru a klienty také přímo oslovovali studenti SOŠPO.

„Průzkum byl zaměřen na oblasti, jako je dostupnost úřadu, možnost parkování, dostupnost pro imobilní občany a klienty s kočárky, rozsah provozní doby, čekací dobu pro odbavení požadavku, přehlednost navigačního systému, srozumitelnost poskytovaných informací, kvalitu komunikace úřadu, přehlednost webových stránek, facebookového profilu města nebo kvalitu informací o připravovaných záměrech a celkovou vstřícnost úřadu vůči klientům,“ shrnul primátor města František Jura.

Celkem se šetření zúčastnilo 732 respondentů, z toho 43 procent mužů a 57 procent žen. Nejčastěji zastoupená věková skupina byla v rozmezí od 51 do 60 let. „Z výsledků tohoto šetření je zřejmé, že jednoznačně převažuje spokojenost se všemi hodnocenými oblastmi, což je pro město a magistrát velmi dobrá vizitka. Všechny hodnocené oblasti se pohybovaly převážně ve škále výborný a velmi dobrý,“ neskrývá spokojenost Jura.

Druhý průzkum spokojenosti se uskutečnil v prvních dvou květnových týdnech. Tazatelky a praktikantky obdržely anketní lístky, do kterých zaznamenávaly okamžitou spokojenost klientů, kteří právě navštívili některý z odborů Magistrátu města Prostějova. Odpovědi hodnocené obdobně jako ve škole, tedy od úrovně výborný po nedostatečný, následně posloužily jako podklad k výpočtu úrovně spokojenosti s úřadem. Šetření se zúčastnilo celkem 523 občanů a klientů.

„Průměrná „známka“ všech odborů je 1,64, což je srovnatelný, respektive o něco lepší výsledek než v loňském roce (1,69) opět při srovnatelném počtu respondentů, kdy vždy bylo minimálně 500 klientů. Věk oslovených se lišil dle jednotlivých odborů, které navštívili. Všechny odbory byly navštíveny občany ve věku 25 až 60 let. Jedinou výjimkou bylo turistické informační centrum a odbor občanských záležitostí. Věková hranice klientů turistického informačního centra je 60 plus a odboru občanských záležitostí je 15 plus. U věkového průměru klientů TIC došlo zřejmě k určitému zkreslení, protože v době konání průzkumu začínaly registrace seniorů do projektu Corrency,“ shrnuje tajemník magistrátu Libor Vojtek.

Tazatelky se povětšinou setkaly s kladnými reakcemi na dané otázky a pouze s menším počtem odmítnutí poskytnout zpětnou vazbu. K nejlépe hodnoceným odborům patří stavební úřad (známka 1,25, ovšem tento odbor hodnotilo pouze 8 respondentů). „Pozitivní zprávou je, že se neobjevují propastné rozdíly v hodnocení jednotlivých odborů a že se navzdory předchozím covidovým rokům a současné složité ekonomické situaci úřad v hodnocení nepropadl tak hluboko jako v letech 2015–2016, kdy průměrná známka úřadu poklesla k úrovni 2,5,“ dodal tajemník.