Podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu ze září letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji aktuální výše 38 488 korun. Ve srovnání se stejným obdobím vzrostla o 7 procent, ale vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice o 11,1 procenta mzda reálně klesla o 3,7 procenta.

 

Zatímco ceny během roku vzrostly závratným tempem, o platech v Olomouckém kraji to tak úplně neplatilo. Tempo růstu průměrné hrubé měsíční mzdy bylo v kraji nižší než republikový průměr (7,7 procenta). Oproti průměrné hrubé měsíční mzdě v České republice (43 193 korun) byla mzda v kraji nižší o 4,7 tisíce korun a oproti mzdě zaměstnanců v hlavním městě Praze nižší o 14,3 tisíce korun. V mezikrajském srovnání se jednalo o třetí nejnižší hodnotu průměrné mzdy, nižší byla vypočtena už pouze v Karlovarském a v Pardubickém kraji. Uvedená průměrná mzda platí v Olomouckém kraji pro celkem 218,8 tisíce zaměstnanců.

Průměrnou hrubou měsíční mzdou se myslí podíl mzdových prostředků připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Speciální příloha BURZA PRÁCE a VZDĚLÁNÍ je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 18. září