Home office čili práce z domova – to je trend, který v současné době nebývale nabývá na významu. I ti vedoucí pracovníci, kteří měli rádi své podřízené ráno na pracovištích, objevují nové možnosti, které home office přináší. Práce z domova byla doslova nařizována v průběhu let 2020 až 2022, kdy celou společnost postihla nákaza onemocnění covid-19. Možná část lidí zpohodlněla a možnost pracovat z domácnosti se mnohým zalíbila. Home office totiž přetrvává i dnes, už to dávno není jen nutnost. Své výhody v tom spatřují nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé.

 

Jaké výhody a nevýhody má vzdálená práce, jak je upravena zákonem a jak by měla být nastavena pravidla pro práci z domova? Co by měl dodržovat zaměstnanec a co je naopak povinností zaměstnavatele? Jak by mělo vypadat domácí pracoviště a jaké vybavení je pro home office potřeba?

Home office – je nutná vzájemná dohoda

Zavádění home office je stále aktuální téma, které především nabývalo na významu vzhledem k opakovaným vlnám koronaviru a s nimi souvisejícími opatřeními. Práce z domu však musí být předmětem dohody, zákoník práce podrobně neřeší problematiku home office. Pravidla si musí nastavit zaměstnavatel a na jejich dodržování se se zaměstnancem dohodnout. Práce home office nelze nařídit a zaměstnanec nemá na práci on-line z domova žádný právní nárok. Upravit zaměstnancům práci doma je možné ve vnitřním předpisu. Zde má zaměstnavatel právo provádět kdykoli změny podle vývoje situace. Některá pravidla vnitřního předpisu si však zaměstnavatel nemůže vynucovat. Jde například o domácí pracoviště a jeho vybavení, problematiku bezpečnosti práce, pracovního úrazu a podobně.

Práce z domova - co by měla obsahovat dohoda o práci na home office

Když si uvědomíte, co je home office, jako první vás napadne, že je potřeba řešit pracovní smlouvu. Ta totiž definuje místo výkonu práce, kterým se nyní stává domácí pracoviště. Není nutno měnit celou pracovní smlouvu, stačí vnitřní předpis a dohoda práce na home office. Není sice podmínkou, aby tato dohoda byla písemná, ale vzhledem k tomu, že by v budoucnu mohlo být nutné prokázat, jaká pravidla home office práce se zaměstnanec zavázal dodržet, je písemná nebo elektronická forma doporučena. Měl by zde být zmíněn i způsob úhrady nákladů, které zaměstnanci vznikly při výkonu práce na doma. To je možno vyřešit sjednaným paušálem. Vyřešit je potřeba i benefity, například práce z domova a stravenky, na které má zaměstnanec nárok.

Jaké vytvořit pro home office podmínky?

Zaměstnanec by měl mít vymezenou pracovní dobu, ať se jedná o stálý pracovní poměr, nebo přivýdělek z domova, či zda byla sjednána home office brigáda. K rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel oprávněn. Jiný způsob úpravy pracovní doby by musel být obsažen v dohodě. Vzniklo by tak nebezpečí nárokování příplatků za práci přesčas, v noci a podobně. Je možné stanovit, kdy musí být zaměstnanec dostupný například telefonicky nebo jinou vzdálenou formou. Může být vyžadována i přesná evidence a výkaz pracovní doby a její náplně. Vzdálená kontrola je však velmi obtížná. Monitoring práce z domu na PC je sice možný, ale jeho využití je omezeno zákonem.

Home office není odpočinek

I když si mnoho lidí myslí, že práce z domova je snadná a že člověk na home office nic nedělá a v klidu doma odpočívá, jedná se o velký omyl. Pro práci ze svého obydlí je nutné mít řád a vnitřní disciplínu. Pokud totiž pracovník neodevzdá patřičnou práci v určeném čase a kvalitě, nemůže očekávat odměnu. Proto je i doma potřeba dodržovat časový rozvrh a plán. V takovém případě může být práce na home office produktivnější a pracovník podává větší výkony, než kdyby byl na pracovišti. Práci doma je navíc možno vykonávat jen částečně, domluvit se na některých dnech v týdnu. Některé profese se pro takové řešení přímo nabízejí, což se v nedávné době jasně ukázalo.