Pravidelný plat už při studiu, jistota práce a kariérní postup. Tyto a mnohé další výhody lákají mladé lidi na vojenskou školu, která je připraví na práci pro Armádu ČR či Ministerstvo obrany. Jejich představa o studiu i práci jako takové je však často zkreslená. Současná vojenská služba se té, kterou prošly generace našich rodičů a prarodičů, podobá jen zřídka.

 

Armáda ČR je jednou z největších zaměstnaneckých institucí u nás, a tedy i stabilním zaměstnavatelem, který nabízí dobré platové podmínky s možností kariérního růstu. Pro ilustraci: hrubý plat vojína, což je nejnižší hodnost, se pohybuje od 16 200 korun. Minimální hrubý plat rotmistra činí 37 640 korun a major dostává 58 620 korun a více. Vojáci všech hodností, kromě nejnižšího vojína, navíc k výplatě dostávají příspěvek na bydlení ve výši minimálně 3 000 korun měsíčně. Práce v obraně je pro mnoho lidí lákavá díky množství benefitů, které mohou vojáci za svou službu využívat. Patří mezi ně nárok na rehabilitaci a wellness, 30 dnů dovolené, špičková lékařská péče nebo výslužné, které dostávají po 15 letech služby.

Speciálně vyměřený plat dostávají také studenti během působení na Univerzitě obrany. Hned po absolvování základního výcviku se totiž stávají vojáky z povolání. Voják, který se studiem připravuje k výkonu služby, se při povolání do služebního poměru služebně zařazuje jako čekatel. Studenti mají pracovní dobu, jejíž náplní je studium, povinná účast na přednáškách a plnění služebních povinností. Zároveň dostávají hodnost, která vyplývá z ročníku, v němž se právě nacházejí. Jsou tedy ohodnoceni tabulkovými platy, které jsou speciálně vyměřené pro studenty vojenské vysoké školy.

Nejsou to však jen peníze a stabilní zaměstnání, co motivuje mladé lidi, aby se přidali k armádě. Někteří mají aktivního vojáka v rodině, jiní chtějí sloužit vlasti či vstoupit do nestandardního pracovního prostředí. Někoho zase motivuje možnost přístupu k technologiím, se kterými člověk v civilním sektoru jen tak nepřijde do styku. V neposlední řadě uchazeče přitahuje vstup do kolektivu přátelských lidí, široké sportovní vyžití a touha zažít při škole nějaké to dobrodružství.

Vysoké platy a další výhody vojáků jsou ale vykoupeny přísným režimem. Už při studiu skládají vojenskou přísahu, která je zavazuje k plnění vojenských povinností při obraně státu.

Přísaha představuje právní a morální závazek vůči naší zemi, jejím obyvatelům a jejím aliančním partnerům. Pro lidi, kteří si za své povolání vybrali právě vojenskou službu, je to čest a něco, na co mohou být hrdí. Voják se zavazuje, že bude věrný České republice, bude ji bránit v případě vnějšího napadení a je za ni ochotný položit i svůj život. Závazek položit život za svou zemi patří bezpochyby k těm nejvážnějším, není však jediný, ke kterému se vojáci zavazují. Pro někoho může být omezující také služební poměr na dobu určitou. Při přijetí na univerzitu uchazeči podepisují pracovní závazek na 10 let po završení studia. To lze vnímat pozitivně jako jistotu zaměstnání, ale také negativně jako vzdání se určité osobní svobody na poměrně dlouhou dobu.

Vojenská služba také rozhodně není pro někoho, kdo má problém s autoritami. Za neuposlechnutí rozkazu mohou vojáci dostat až 5 let vězení.

Současnou podobu práce v obraně státu nelze srovnávat se základní vojenskou službou, kterou prošly starší generace. Přátelský kolektiv, prestižní práce s moderními technologiemi, možnost sportovat v zaměstnání, zapojit se do projektů v rámci Severoatlantické aliance, vycestovat na zahraniční cvičení či se účastnit misí – to vše jsou možnosti, které dnes armáda nabízí.

Pracovat v obraně také neznamená válet se celé dny po uši od bahna v zákopech. Univerzita obrany nabízí širokou škálu oborů od vojenského leadershipu až po vojenské záchranářství. Absolventi se mohou stát vojenskými piloty, ale i specialisty na finančním oddělení nebo odborníky přes kybernetickou bezpečnost, která je v dnešní době více než důležitá.

Přijímací řízení na Univerzitu obrany je o něco náročnější než na tradiční vysokou školu. Uchazeč musí absolvovat zdravotní prohlídky, psychologické i fyzické testy, přijímačky a ještě kurz základní přípravy ve Vyškově.

 

Do armády může vstoupit kdokoliv, kdo:

*          je starší 18 let

*          má české občanství

*          má minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem

*          je trestně bezúhonný

*          úspěšně absolvoval kurz základní přípravy