Vazební věznice v Olomouci je institucí pro zajištění výkonu vazby mužů, žen a mladistvých, s oddělením pro výkon trestů odsouzených mužů zařazených do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení a s oddělením pro výkon trestů odsouzených žen zařazených do věznice s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení.

Příslušníkem Vězeňské služby České republiky může být státní občan České republiky starší 18 let, s úplným středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou, s výborným zdravotním stavem, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, což bude ověřeno v rámci přijímacího řízení.

Nově přijatí příslušníci a příslušnice mimo jiné získají příjem při přijetí do služebního poměru ve výši 31 970 korun, náborový příspěvek ve výši 75 000 korun, pracovní dobu 37,5 hodiny týdně, 6 týdnů dovolené. Mají možnost uplatnění jako příslušník oddělení vězeňské stráže (eskortní a strážní služba), jako příslušník oddělení výkonu vazby a trestu (zajišťování práv a povinností vězněných osob) nebo jako příslušník oddělení justiční stráže (výkon služby v objektech soudů a státních zastupitelství). Po 15 letech služby vzniká nárok na ozdravný pobyt v rozsahu 14 kalendářních dnů v roce, dále po 15 letech služby, při ukončení služebního poměru, nárok na výsluhový příspěvek podle počtu odsloužených let ve výši 20 až 50 procent měsíčního služebního příjmu.