Obory s jistým uplatněním, nejlépe vybavené strojírenské dílny v okolí i zkušení mistři z praxe. To je Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín. Nabízí maturitní obory mechanik seřizovač programátor a management ve strojírenství a také maturitní nástavbu v podobě provozní techniky.

 

Škola rovněž nabízí učňovské obory strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů CNC a karosář. Studenti se o uplatnění po studiu bát nemusí, většinou získají pracovní nabídku dříve, než dokončí školu. Škola spolupracuje s více než 40 firmami, kde studenti získávají kvalitní praxi, ale také ve výborně vybavených strojírenských školních dílnách.

Škola nabízí spoustu volnočasových aktivit, jako je modelářský kroužek či modelování v Inventoru, a sportovní aktivity. Studenti se účastní adaptačního, lyžařského, vodáckého a sportovního kurzu.

K dispozici je rekonstruovaný domov mládeže i distanční výuka. Studenti jezdí na Erasmus+ do Německa, aby viděli, jak vypadá strojírenství v zahraničí.

Láká i na finance, za produktivní práci čeká studenty odměna. Vydělat si mohou i několik tisíc měsíčně.