Nedílnou součástí středního školství na Prostějovsku se za 29 let své existence stala také Střední odborná škola podnikání a obchodu. Přestože jde o školu soukromou, jejíž absolvování vyžaduje finanční spoluúčast v podobě školného, připravila k úspěšnému složení maturitní zkoušky přes 2000 studentů. Škola žákům z devátých tříd základních škol nabízí studium pěti atraktivních a v regionu ojedinělých vzdělávacích programů, které vychází z RVP Ekonomika a podnikání. Výhodou je, že student získává odborné ekonomické vzdělání, například z ekonomiky, účetnictví, marketingu, managementu, a zároveň profilaci dle studijního zaměření.

 

SOŠPO získala Národní cenu eTwinning

Za mezinárodní eTwinningový projekt Detektivové na Rýně získala Střední odborná škola podnikání a obchodu dvě ocenění. Certifikát Quality Label a Národní cenu eTwinning. Národní cenu eTwinning získalo pouze 7 škol z České republiky a SOŠPO patří mezi dvě oceněné střední školy. Slavnostního předávání ocenění se v hotelu Grandior v Praze zúčastnila autorka projektu Jana Mohrová a ředitel školy Marek Moudrý. Projektu se účastnily čtyři země, a to Česká republika, Belgie, Turecko a Itálie. Během projektového období studenti virtuálně pracovali v mezinárodních skupinách a setkávali se na videosetkáních. Do projektu byli zapojeni studenti druhých ročníků, kteří studovali němčinu jako druhý cizí jazyk. Projeli se krajinou podél řeky Rýn, navštívili nejkrásnější místa a během plavby řešili detektivní případy. Účastníci projektu si tak zlepšili nejen své znalosti němčiny, ale dozvěděli se mnoho zajímavého z oblasti Porýní, naučili se pracovat v mezinárodních týmech a zdokonalili si své digitální schopnosti.

 

Atraktivní vzdělávání na SOŠPO

Nadregionálním vzdělávacím programem je Mezinárodní obchod a projektové řízení, který se zaměřuje na získání znalostí a dovedností v oblasti projektového managementu, mezinárodního obchodování a podnikání v EU. Studenti dokáží zpracovat projekt, pochopí problematiku strukturálních fondů EU a čerpání dotací. Sedmým rokem je součástí vzdělávací nabídky školy Sportovní management, který je určen aktivním sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň. Studium vede k rozvoji přípravy v dané sportovní specializaci a k působení v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Škola v oblasti výuky sportovního marketingu spolupracuje s prostějovskou marketingovou agenturou TK PLUS. Od roku 2019 je součástí vzdělávací nabídky atraktivní zaměření Animátor volného času, které připraví studenty v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu se zaměřením na animátorskou činnost. Studenti dokáží vytvořit a realizovat animátorský produkt a naučí se chápat animátorskou činnost jako způsob aktivního využití volného času. Ojedinělým vzdělávacím programem jsou Marketingové komunikace a žurnalistika. Studium je určeno k přípravě kvalifikovaných odborníků připravených zastávat manažerské pozice zejména v marketingových, komunikačních, reklamních a PR útvarech ziskových a neziskových organizací a veřejné správy, dále pak tiskových mluvčích a pracovníků odpovědných za mediální komunikaci s veřejností. Absolvent získá základní znalosti žurnalistiky jak v oblasti zpravodajské, tak publicistické. Pětici zaměření doplňuje tradiční obor v oblasti cestovního ruchu, a to Marketing turismu a wellness služby. Studenti se naučí chápat wellness jako cestu ke zdraví duše i těla a dokáží se orientovat v jednotlivých wellness programech, naučí se orientovat v problematice ekonomiky a techniky cestovního ruchu. Zvládnou realizovat průvodcovskou činnost, tvořit itinerář zájezdu a turistický produkt.

 

Speciální přílohu BURZA ŠKOL najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 6. listopadu